MENÜ

Nemescsó múltjából

  

 

A Nemescsói Hírek-ről

   Az előzmények

   Látszólag nincs sok köze az 1995-ben indított önkormányzati tájékoztatónak a több évtizeddel korábbi doboláshoz, de ha a településen belüli tömegközlést tekintjük, akkor talán mégis. A múlt század első kétharmadára jellemző kisbírói (hivatalsegédi) feladat volt az időszerű hirdetmények kidobolása. Ezeknek a hirdetményeknek a többsége valamilyen jövőbeli esemény vagy feladat közlése volt, a településnek adott helyein történő hangos felolvasással. A felolvasás előtt huzamosabb időn át tartó dobpergés hívta ki a közelben lakókat az utcára. S ha valaki nem tudott időben kiérni, vagy otthon se volt, akkor a szomszédok utólag mondták el neki a kihirdetett tartalmat. Az esetek többségében nem is egy hír vagy felhívás hangzott el, hanem több is, s ezeket is dobpergés választotta el egymástól. A felolvasás általában a kora esti órákban történt, amikor már az utcarészben lakók többsége otthon tartózkodott. A hirdetés gyakoriságát pedig az aktuális tudnivalók esedékessége szabályozta. Érdemes lenne kideríteni vagy felidézni, hogy ez a tájékoztatási mód meddig volt jellemző, mikor maradt abba.

   Köztes állapot lehetett, - vagy tán máig is tart – a hirdetőtáblán való tájékoztatás, illetve egy helyi tv-műsor blokkja a kábelszolgáltató közreműködésével. Előbbihez nemcsak a tábla kellett, hanem olyan rendszeres közlekedés is (boltba járás ill. a buszra való várakozás), ami közben észre lehetett venni a kifüggesztett közleményt. Az utóbbinak pedig látható valamilyen nyoma, anyagi vonzata a kistérségi honlapnak abban a rovatában, amelyik a település 2010-es költségvetését tette közzé. Ez a mai napig látható.

   Így érkezhetünk el 1995-höz, a Nemescsói Hírek első számának kiadásához. Közvetlen előzménye, hogy 1993 őszén kapta (nyerte) az iskola az első számítógépet, vagyis ahogyan az ünnepélyes átadás meghívója nevezi, a számítógép-rendszert. A Commodore 64-es géphez nyomtató is tartozott, így vetődhetett fel a gondolat, hogy a rendszer segítségével készüljön egy önkormányzati tájékoztató. Alig több mint egy évvel később, 1995 elején jelent meg az első szám, s azóta is rendszeresen évente 4-6 alkalommal. A fekete-fehér, tördelt formátumú (azaz a félbehajtott A5-ös lapokra nyomtatott A4-es oldalakat tartalmazó) kiadvány részben visszatekint az elmúlt hónapokra, azaz krónika-szerűen rögzíti a fontosabb eseményeket és ismereteket, részben pedig valamilyen aktuális, azaz közelgő eseményre, feladatra hívja fel a figyelmet. A számítógépen szerkesztett, összeállított anyagot 110 példányban sokszorosítják, s minden család (porta) ingyen kap belőle egy-egy példányt. Ezek aztán vagy megőrződnek, vagy nem. Inkább ez utóbbi. A honlapszerkesztő ismeretei szerint talán két garnitúra van belőle hiánytalanul, a kezdetektől a mai napokig.

       Az újság tartalmáról, jelentőségéről

     Tehát húsz évvel ezelőtt, 1995 februárjában jelent meg az önkormányzati tájékoztató első száma. Idézet az akkori (és mai) polgármester Bánó András beköszöntőjéből: „ A most induló – s várhatóan másfél-két havonta megjelenő Önkormányzati tájékoztató kiadásával kettős célunk van. Egyrészt szeretnénk folyamatosan tájékoztatni a lakosságot a falu életét érintő jelentősebb eseményekről, a képviselőtestület munkájáról, az elkövetkező időszak fontosabb feladatairól. Másrészt szeretnénk kérni a lakosságot, hogy aktívan vegyen részt a falu fejlesztésében, a problémák megoldásában.”

   Azóta - az egyes évfolyamok számainak számozását figyelve – legalább 91 száma jelent meg, évente 5-6 szám. Közöttük   legalább kilenc évfolyamnak volt 6. száma. Eddigi összterjedelme 700 oldal feletti.

     Érdemes lett volna (lenne) egy sorozatot a helyi községi könyvtárban is őrizni, (vagy ez meg is történt?), s még egy sorozatot a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Ez a könyvtár a közelmúltban még a nevében viselte a „Megyei” szót is, a név harmadik elemeként, s ezzel utalt a funkciójára. Ebbe többek között máig beletartozik a helyismereti anyag gyűjtése, azaz a Vas megyével valamilyen módon összefüggő könyvek és cikkek, tanulmányok gyűjtése, feltárása és az olvasók rendelkezésére bocsátása. Nem részletezzük most ennek a lehetséges megyei vonatkozásnak, kapcsolódásnak a sokféle tartalmát, csupán azt kell határozottan kijelenteni, hogy a legszorosabban beletartozik minden olyan kiadvány, ami a megyében keletkezik és a megyéről vagy annak valamilyen részéről szól. Így tehát a települési időszaki kiadványok is e kategóriába tartoznak. Hiszen nemcsak a helyben lakók pillanatnyi tájékoztatása lehetséges az egyes számokon keresztül, hanem - ezeket összegyűjtve és tárolva – lehetőséget ad a település életének figyelemmel kísérésére a közeli vagy távoli érdeklődők (pl. rokonok, elszármazottak, kutatók) számára, akár aktuálisan, akár visszamenőlegesen. Ahogyan erre a nyílt levélben is történt utalás. Jó példaként tekinthetünk a „nagyobb testvérre”, azaz a Kőszeg és Vidéke c., havonta 32 oldalon megjelenő, igényes kivitelű, színes kistérségi tájékoztatóra. Hatezer példányban jelenik meg, vagyis több mint felét a város környéki

   Összegzésképpen tehát megállapítható, hogy az elmúlt két évtizedben több száz oldalnyi hasznos információ került papírra, de ennek visszamenőleges olvasása jelenleg  körülményes lenne. Ezért lenne nagyon fontos, sőt hasznos, ha az eddig megjelent számokból akár papír alapon, akár digitálisan (a honlapon vagy cd-n) fennmaradnának azok az írások, amik a település életével, eseményeivel (örömeivel, gondjaival, sikereivel, mindennapi vagy ünnepi programjaival) foglalkoztak.

   A honlap ezen rovatának célja és tartalma

   Ebben a rovatban az egyes számoknak azok a cikkei fognak megjelenni, amelyeknek a közléséhez a cikkek írói hozzájárultak. Jelenleg két szerző adta a beleegyezését az újraközléshez: Kendik Zoltán és Kendikné Takáts Zsuzsanna.

   Előbb azonban tekintsük végig az eddig megjelent számok tartalmát, szerkezetét, jellegét.

   Az átlagosan nyolc oldalnyi terjedelmű számok legtöbbször a mindenkori polgármester írásával kezdődnek, amely cikkben az aktuális legfontosabb témáról van szó. A továbbiakban ugyancsak az időszerű eseményekről olvashatók beszámolók vagy felhívások, attól függően, hogy a téma múltbeli esemény volt-e, avagy elkövetkező. Az utolsó harmad pedig színes-érdekes epizódok (egészségügyi, népszokásbeli, gasztronómia témák) mozaikjaiból tevődött össze. Ha statisztika készülne az egyes szerzők által írt részekről, akkor minden bizonnyal utcahosszal vezetne Kiss Sándor, ezután következne Bánó András (a rendszeresen közölt, „Mezőgazdasági termelőknek” című rovatával) és Kendik Zoltán. Rajtuk kívül tán 10-12 helyi szerző írását találhatjuk meg az eddigi lapszámokban. S ahogyan az a nyílt levélben és az annak nyomán megszervezett, október eleji fórumról szóló beszámolóban is olvasható, ebből a 10-12 szerzőből senki sem jelent meg azon a szombat délutánon, hogy véleményt mondhasson a faluhonlapról, s konkrétabban az általuk írt cikkek közölhetőségétől. Ez a lehetőségük azonban nem szaladt el. A következő kilenc hónapban még módjuk lesz nyilatkozni.

És hogy miért tartjuk fontosnak a faluújság tartalmának teljes (vagy részleges) megőrzését ebben a rovatban, azt egy másik idézettel is alá lehet támasztani. 2005-ben, a 11.évf. 1. számában, az első oldalon közzétett Születésnap c. cikkében így fogalmazott Kiss Sándor: "Ahogy lapozgatom a tíz éve összegyűlt újságokat, szinte teljes képet kaptam az elmúlt tíz év történéseiről. ... Nem tudom, ki hogy van vele, de én élvezettel forgattam a 8-10 éves kiadványokat. Mikor ezeket az idézeteket kiírtam a néhány éves Nemescsói Hírekből eszembe jutott ismét, amit már e cikk elején leírtam 'a szó elszáll, az írás megmarad' " Ehhez az idézethez csak úgy lehet hűnek lenni, ha az írás valóban megmarad. Nemcsak pár évig és nemcsak azoknál a családoknál, akik az adott szám megjelenésekor éppen a faluban laktak.

    Az egyes cikkeket időrendben tesszük közzé, jelezve azt is, hogy melyik számban jelentek meg. Még az oldal számát is közöljük, annak ellenére, hogy oldalszámozás egyik számban sincs. Mégis érdemes az általunk meghatározott oldalszámot közölni, hiszen ha bővül a közlést vállaló szerzők köre, akkor a kiegészítéseket időrendben, s ezen belül az érintett szám oldalszáma szerint illik megtenni.

     Ezután következzenek az egyes cikkek. A feltöltés folyamatos lesz, s egy kis időt bizonyára igényelni fog.

 

    

 

Kendik Zoltán: Bepillantás az iskolába.1 évf. 1. sz. 1995 február. 5. p.

 

 

Kendik Zoltán: Húsvét-várás.  1.éfv. 2. sz. 1995 április. 2-3. p.

Kendik Zoltán: Evangélikus tervek (beszélgetés Hvizsgyalka György lelkésszel). 1. évf. 2.sz. 3-5. p.

 

 

Kendik Zoltán: Közeledjünk ...! 1. évf. 3. sz. 1995 június. 5-6. p.

 

Kendik Zoltán:  Tanévnyitó előtt. 1. évf. 4. sz. 1995 augusztus.  3. p.

 

 

Kendikné Takáts Zsuzsanna: Megkezdtétek, folytatjuk! 1. évf. 4. 1995 augusztus.  sz. 5. p.

 

Kendik Zoltán:  Jó hecc? 1. évf. 5. sz. 1. évf. 5. sz. 1995 november. 3-4. p.

  

 

Kendik Zoltán: Elképzelések  2. évf. 1976. 1. sz. 5-6. p.

 

Kendik Zoltán: Átalakítás előtt 2. évf. 2. sz. 1. p.

 

 

Kendik Zoltán: Elképzelések II. 2. évf. 2. sz. 4-5. p.

 

Kendik Zoltán: Bővül az iskola. 2. évf. 3. sz. 5. p.

Kendik Zoltán: Nemescsó emlékezett. 2. évf. 5. sz. 1-2. p.

 

Kendik Zoltán: Beszámoló az iskola működéséről. 2. évf. 6. sz. 2-3. p.

 

 

Kendik Zoltán: Húsvétvárás. 3. évf.  1997.1. sz. 5-6. p.

 Kendik Zoltán: Májusi szokások. 3.évf. 1997.2. sz. 6 p.

Kendik Zoltán:  Felhívás. 3. évf. 1997.2. sz. 7. p.

 

Kendik Zoltán: Köszönet. 3. évf. 1997.3. sz. 2-3. p.

 

 

 

Kendik Zoltán: Megkezdődött a tanév. 3. évf. 1997.4. sz. 4-5. p.

Kendik Zoltán: Hagyományok, tervek. 3. évf.1997. 5. sz. 5. p.

 

Kendik Zoltán: Karácsonyi gondolatok. 3. évf. 1997. 6. sz. 3-4. p.

 

Kendik Zoltán: Az évforduló kapcsán. 4. évf. 1998.1. sz. 1-3. p.

 

Kendik Zoltán: A színdarabok előadásáról. 4. évf. 2. sz. 3-4. p.

 

Kendik Zoltán: Tanévkezdés. 4. évf. 1998.4. sz. 2-3. p.

Kendik Zoltán: Halottak napja. 4. évf. 1998.5. sz. 5. p.

 

Kendik Zoltán: Szilveszter. 4. évf. 1998.6. sz. 6. p.

 

Kendik Zoltán: Megújulás. 5. évf. 1999.1.sz. 3-4. p.

 

Kendik Zoltán: Péterfy összeköt. 5. évf. 1999.2. sz. 3. p.

 

Kendik Zoltán: Május első vasárnapja. 5. évf. 1999.2. sz. 5-6.p.

Kendik Zoltán: Erdei iskola. 5. évf. 1999.3.sz. 3-4. p.

 

Kendik Zoltán: Kezdődik az iskola. 5. évf. 1999.4.sz. 3. p.

 

Kendik Zoltán: Szándék és valóság. 5. évf. 1999. 5. sz. 5.p.

 Kendik Zoltán: Nőnap. 6. évf. 2000.1.sz. 7.p.

 

 

 

 Kendik Zoltán: Anyák napja. 6. évf. 2000.2. sz. 2-3. p.

 

Kendik Zoltán: Milleniumi falunap. 6. évf.  2000.3. sz. 1-3. p.

 

Kendik Zoltán: Iskolánk életáből. 6. évf. 2000.3. sz. 8. p.

Kendik Zoltán: Hétköznapok csodája. 6. évf. 2000.5. sz. 1. p.

Kendik Zoltán: HAlottak napja kapcsán. 6. évf. 2000. 5. sz. 3. p.

 

Kendik Zoltán: Ezredforduló. 6. évf. 2000. 6. sz. 3-4. p.

 

Kendik Zoltán: Farsang. 7. évf.2001. 1. sz. 5. p.

 

 

Kemdik Zoltán: A játék tere. 7.  évf. 2001. . 2. sz. 2-3. p.

 

Kendik Zoltán: Falunap - 2001. 7. évf.  2001. 3. sz. 1-2. p.

 

 

Kendik Zoltán: Tanévkezdés. 7. évf. 2001. 4. sz. 2-3. p.

 

Kendik Zoltán: Családi szombat. 7. éfv. 20001. 5. sz. 2. p.

 

Kendik Zoltán: Közeledik. 7. évf. 2001. 5. sz. 4-5. p.

 

 

Kendik Zoltán: Elmélkedések. 7. évf. 2001. 6. sz. 3. p.

 

 

 Kendik Zoltán: A hagyományőrző találkozó elé. 8. évf. 2002.. 1. sz. 3. p.

 

Kendik Zoltán: Iskolánk életéből. 8. évf. 2002. 2. sz. 3-4. p.

 

Kendik Zoltán: Tanévkezdési gondolatok. 8. évf. 2002. 4. sz. 3-4. p.

 

 

Kendik Zoltán: Látogatás. 8. évf. 5. sz. 2-3. p.

 

 

Kendik Zoltán: Sporthírek másként. 8. évf. 2002. 5. sz. 7. p.

Kendik Zoltán: Farsang. 9. évf. 2003. 1. sz. 3-4. p.

Kendik Zoltán: Akikre büszkék vagyunk. 9. évf. 2003. 2. sz. 2-3. p.

Kendik Zoltán: Jubileum. 9.évf. 2003. 3. sz. 1-2. p.

 

Kendik Zoltán: Erdei tábor. 9. évf. 3. sz. 4. p.

Kendik Zoltán: Szeptember - iskiolakezdés. 9. évf. 2003. 4.sz. 4. p.

Kendik Zoltán: Karácsony. 9. évf. 2003. 6. sz. 2-3. p.

 

Kendik Zoltán: A "kicsik" farsangja. 10.évf. 2004.1.sz. 3. p.

 

 

 

Kendik Zoltán - Kendikné Takáts Zsuzsanna: Akikre büszkék vagyunk. 10. évf. 2004. 1. sz. 2-3. p.

 

 

 

 

Kendikné Takáts Zsuzsanna - Kendik Zoltán: Vége a tanévnek. 10. évf. 2004. 2. sz. 2-3. p.

 

Kendik Zoltán: Esős falunap. 10. évf. 2004. 3. sz. 5. p.

 

Kendik Zoltán: Megkezdődik. 10. évf. 2004. 4. sz. 5-6. p.

 

 

Kendik Zoltán: Hagyományok. 10. évf. 2004. 5. sz. 7. p.

 

Kendikné Takáts Zsuzsanna - Kemdik Zoltán: Iskolánk a jövőért. 10. évf. 2004. 6.sz. 3. p.

 

 Kendik Zoltán: Megmarad az iskola. 11. évf. 2005. 1. sz. 2-3. p.

 

 

Emlékképek. 11. évf. 2005. 1. sz. 5. p.

 

Kendik Zoltán: Más szemetét szedtük. 11. évf. 2005. 2. sz. 2. p.

Kendik Zoltán: Falunap 2005. 11. évf. 2005. 3. sz. 1-2. p.

 

 

 

Kendik Zoltán: Gazdagabbak lettünk. 11. évf. 2005. 3. sz. 4. p.

Kendik Zoltán - Kendikné Takáts Zsuzsanna: Új tanévet kezdünk. 11. évf. 2005. 4. sz. 2. p.

 

Kendik Zoltán: Várjuk véleményüket.  12. évf. 2006. 1. sz. 2. p.

Kendik Zoltán: Képek az iskola életéből. 12. évf. 2006.1. sz. 5. p.

 

 

 

 Kendik Zoltán - Kendikné Takáts Zsuzsanna: Iskolánk életéből. 12. évf. 2006. 2. sz. 3. p.

Kendik Zoltán: Falunap 2006. 12. évf. 2006. 3. sz. 2. p.

 

 

Kendik Zoltán - Kendikné Takáts Zsuzsanna: Az elmúlt tanév programja, versenyei. 12. évf. 2006. 3. sz. 2-3. p.

 

Kendik Zoltán: Kezdődik a tanév. 12. évf. 2006. 4. sz. 3. p.

Kendik Zoltán: Javuló testvérkapcsolatok. 12. évf. 5. sz. 2. p.

 

Kendik Zoltán - Kendikné Takáts Zsuzsanna: Iskolai farsang. 13. évf. 2007. 1. sz. 4. p.

.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet