MENÜ

Nemescsó múltjából

Bibliográfia

(A 378 tételes cikklista adatainak többsége, azaz 260 tétel Polák Jolán gyűjtésének eredménye.)

A meglepően gazdag bibliográfiai összeállítás betűrendben tartalmazza a községhez kapcsolódó egyes írásokat. Lehetett volna témák szerint csoportosítani, azonban a legtöbbre hivatkozás történik valamelyik szöveges rovatban. Aki tehát átolvassa azokat a szövegeket, az az olvasó ott, a megfelelő szöveghelyen találkozhat a zárójelbe tett sorszámmal, s így ennek a bibliográfiának a megfelelő sorszámára hivatkozó írás adatait megtalálhatja. Aki pedig átfutja ezt a 17 oldalnyi anyagot, annak sem vesz igénybe túl sok időt a tájékozódás.

Csoportosítani azért elvben is lehetséges ezt a listát. Ha a formai oldalról nézzük, akkor három csoportra lenne osztható. Viszonylag kevesebb olyan írás van benne, ami közvetlenül a neten is elérhető. Ezeket (pl. rögtön az első hármat) a bibliográfia összeállítói az url-jük megadásával tették megtalálhatóvá. A következő csoportban a napi- és hetilapok vagy önálló kötetek részletei, azaz cikkei tartoznak. Ezek zömét a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban lehet megtekinteni, elolvasni, mert ennek a könyvtárnak (a nevében hajdan a megyei könyvtár megjelölés szerepelt is) gyűjtőkörébe tartozik a megyéhez kötődő dokumentumok gyűjtése és feldolgozása. A harmadik – és legnagyobb – csoporthoz pedig azok a tanulmányok, hosszabb terjedelmű írások tartoznak, amelyeknek vagy teljes egészében, vagy egy részében a településről van szó, illetve olyan személyekről vagy eseményekről, amelyek kapcsolatba hozhatók a településsel. S ha az összes terjedelmét néznénk az írásoknak, akkor körülbelül ezer oldalnyira becsülhető.

És ezzel el is jutottunk egy másik csoportosítási lehetőséghez. Az írások tartalmának alapján is lehetőség volna a nagy anyag tagolására. Ha ebben a felosztásban gondolkodunk, akkor egyrészt időben válik két részre az anyag. Mert az írások között sok olyan van, ami azzal a száz évvel kapcsolatos, amikor Nemescsó az evangélikusok egyik Vas megyei artikuláris helye volt. A másik nagy csoport pedig természetesen a legutóbbi százegynéhány évhez köthető. Továbbá sok írás van eseményekről, rendezvényekről, programokról, s ugyancsak sok írás van olyan nevezetes személyekről, híres emberekről (Ács Mihály, Bakó József, Bánó Ádám, Péterfy Sándor, Sartorius János stb.), akik vagy születésük vagy tevékenységük révén kötődtek a faluhoz.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a honlapnak is, s ebből következően ennek a bibliográfiának is van egy hiányossága. Nem tartalmaz semmilyen adatot a húsz év óta megjelenő önkormányzati tájékoztató tartalmáról, azaz a Nemescsói Hírekről. Ennek az oka az, hogy eredetileg nem honlapon, hanem egy cd-n jelent volna meg a falu történetének összefoglalása, - s ott teljes terjedelmében olvashatóak lettek volna az eddigi számok -, de ez technikai akadályok miatt nem valósult meg. Helyette létesült ez a honlap, ahol nincs mód ezt a hiányt pótolni.

Utólagos megjegyzés: 2015 októbere óta a helyzet a Nemescsói Hírekkel kapcsolatban némileg változott. Lásd a nevét viselő rovatot.

 

 1. 2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet - egyes régészeti lelőhelyek védetté ...jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600002.OKM‎ (XZ)(x).
 2. ÁCS MIHÁLY http://193.225.149.5/vdkweb/vm_arckepcsarnok/elso_resz.html(x)

kk.convdocs.org/docs/index-222319.html?page=43‎ (x)

 1. Aáchs Mihály esperes levele Ság községhez Rózsa Benedek ügyében. Simonyi, 1707. január 4.convdocs.org/docs/index-222319.html?page=43‎ (x)
 2. Adatok Vas megye községeiről. KSH. Vas megyei Igazgatósága. Szombathely, 1968. 210. p.
 3. ALBERT István: Sír a puszta. Bakó József. Versek. Írott Kő, 1937. 2. sz. 123. p.
 4. Államsegély a nemescsói ev/angélikus/ iskolának, Vasvármegye, 138. sz. 8. p.
 5. A magyar „ tanítók atyja”. 85 éve hunyt el Péterfy Sándor. Vas Népe, 1998. 148. sz. 13. p.
 6. A múlt jelene a jövőben.In: Helyi érték. Vas Megyei Kalendárium. Szombathely, Spatzer Kft. 2010. 8. p.
 7. A reformációtól – napjainkig Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. Szerk. Keveházi László. Kiadja a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, 2011. 2. kötet. 565-642. oldalak (566-571. és 623-642. oldalak nagy segítséget adhatnak)
 8. „Árva kalászok.” (Bakó József) Dunántúli tanítók Lapja, 23. sz. 15. p.
  1. ASBÓTH JÁNOS + 2 Asbóth http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/

                      http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mhk/csarnok/a/asboth.htm (x)

 1. Augusztus 31-én délben a nemescsói evangélikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100723/nemescso-evangelikus-templom.html?send=1 (x)
 2. AVAR Kálmán: NEMESCSÓ község története. Kézirat. Nemescsó, 1975. 11. p.
 3. A vasi közép evangélikus egyházmegye tanítótestületének gyűlése Szentgotthárdon. Vasvármegye, 146. sz. 2. p.
 4. Az Ágostai Hitvallás története Magyarországban - leporollak.hu hu/egyhtori/luther/melancht/AGTAN5.HTM
 5. Az első magyarországi népszámlálás. 1784-1787. Bp. KSH. 1960. 230-231. p. (x)
 6. Az Eötvös – alap ismertetése. Bp. 193? ( Kalász Kiadó) 12. p.
 7. Az Eötvös – alap /1875-1925/ Összeáll: Sólyom János. Munkatárs: Székely Károly, Háros Antal. Bp. (1925?) Thália-Kultúra Rt. 64. p.
 8. Az európai uniós parlamenti képviselőválasztás eredményei. Kőszeg és Vidéke, 6. sz. 9. p.
 9. BAÁN Kálmán: Magyar családtörténeti és címertani irodalom. 1561-1944. (Baán Kálmán gyűjtését javította és kiegészítette: Kóczy T. László és Gazda István.) Bp. Könyvért. 1984. 187 p. (x)
 10. BAÁN Kálmán: Vas Vármegye 1554. évi nemesi összeírása: birtokos és egytelkes nemesek. Szombathely, 1940. 28. p. /Vonatkozó rész 14. p./
 11. BAKÓ Endre: A megszenvedett tisztaság. Bakó József költészetéről. Alföld, 86-92. p. (x)
 12. Bakó József http://www.szombathely.abbcenter.com/?id=40659&cim=1                           http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=vg999&pid=28161&blog_cim=Bak%F3%20J%F3zsef
 13. Bakó József, a cipészlegényből lett költő ünneplése. Hír, 1927. 48. sz. 1. p. (X)
 14. Bakó József: Följebb a kaptafánál. Magyar Nemzet, 1964. máj. 8. 106. sz. 4. p.
 15. Bakó József költő 36 pengővel a zsebében bejárta Ausztriát és Szombathelyre érkezett. Nyugatmagyarország, 1935. 413. sz. 3. p. (x)
 16. Bakó József, a költő-tanító Budapestre kerül. Nyugatmagyarország, 1934. 361. sz. 2. p.
 17. BALOGH Gyula – SZLUHA Márton: Vas vármegye nemes családjai. Heraldika, Budapest, 1999. 157.p. (X)
 18. BALOGHNÉ LASICS Judit: Péterfy Sándor (1841-1913) In: Vas megyei levéltári füzetek 6. Előadások Vas megye történetéről II. Szombathely, 1993. 41-50. p. (X)(x)
 19. Bánó Ádám 1883-1974. Jelentkezünk, 1974 dec. 25. 82-83. p.
 20. BÁNÓ Ádám: Egy kis falu múltjából. Vasi Szemle, 1971. 2. sz. 294-297.p. (X)(x)
 21. BÁNÓ Ádám: Egy öreg "oskolamester" megbecsülése régen. Vasi Szemle, 1970. 3. sz. 475-477. p. (X)(x)
 22. BÁNÓ Ádám: Éveim, utam.... Pedagógiai Írások,1972. 4.sz.121-128.p. (X)(x)
 23. BÁNÓ Ádám: Az iskola a családvédelem szolgálatában. Dunántúli Tanítók Lapja, 23-24. sz. 170-173. p.
 24. BÁNÓ Ádám: Az iskola a családvédelem szolgálatában. Dunántúli Tanítók Lapja, 1939. 1-2. sz. 10-11. p.
 25. BÁNÓ Ádám: Nemescsó múltjából. (Kézirat: a kőszegi evangélikus egyházközség levéltárában.) (Hivatkozás Tóth Sándor: Latin iskola és alumneum a Vas megyei Nemescsón. In: VEAB Értesítő, Veszprém.1979, 5. sz. 45. p.)
 26. Bánó István http://ngt-erdeszet.emk.nyme.hu/elodok/banoi.htm
 27. BASKA Gabriella: Magyar tanító, 1901. Pécs. Molnár Ny és K. 2001. 136. p.
 28. BECK Zoltán: Adalékok Bakó József és Implom József kapcsolatához. Békési Élet, 1981. 4. sz. 499-502. p.
 29. BECK Zoltán: Bakó József békéscsabai levelesládájából. Békési Élet, 1985. 1. sz. 94-99. p.
 30. BECK Zoltán: Bakó József és Orosháza. Részletek egy készülő tanulmányból. Életünk, 3. sz. 243-249. p.
 31. BECK Zoltán: Egy ismeretlen Darvas-levél. Könyvtári Jegyzések, 1982. 1. sz. 31-36. p.
 32. BECK Zoltán: A pedagógus Bakó József. Vasi Szemle, 1985. 3. sz. 420 - 433 p. (X)(x)
 33. BECK Zoltán: Bakó József és Orosháza. Részletek egy készülő tanulmányból. Életünk, 1972. 3.sz. 243-249. p. (X)(x)
 34. Bemutatjuk templomainkat. Nemescsó. Evangélikus Élet, 1986. 31. sz. 1. p.
 35. BENDA László: Péterfy Sándor. Dunántúli Tanítók Lapja, 1928. 18. sz. 327. p. (x)
 36. BENDA László: Péterfy szelleme. Dunántúli Tanítók Lapja, 1928. 19. sz. 336. p.
 37. BENEDEK Vince: Véletlen folytán felbukkant költői őstehetség csodálatos karrierje. A varga műhely ablakdeszkáján lopva papírra rótt versek eljutása a nyomdafestékig. Dunántúli Tanítók Lapja, 1937. 7-8. sz. 58-59. p.
 38. BÉRCI László: Nemescsó, evangélikus templom, szószékoltár. Örökségvédelem, 2003. 7-8. sz. 19. p.
 39. B-k V-e :Egy vasi földön felbukkant őstehetség. Kemenesalja, 26.sz. 2.p. (x)
 40. BOJSZA Emília: Az életmód, az életstílus és a művelődés egyes összefüggései Nemescsón. Szakdolgozat. Szombathely, 1967. Szombathelyi Tanítóképző Intézet. 52 p.
 41. A Borostyánkő út az egykori Vas vármegye területén http://www.bdmk.hu/Vas_Varmegye_FCCC/Kulturalis_utak/Leirasok/01_Borostyanko_ut.htm (XYZ) (x)
 42. BOROVSZKY Samu: Vas vármegye. Magyarország vármegyéi és városai sorozat. Dovin Művészeti Kft.,   Budapest, 1989. 72. p. (X)
 43. BRUMEN, Niki: Stefan Küzmic, muravidéki protestáns író születésének 250. évfordulójára. Naptár. Murska Sobota. 1973. 78- 82. p. (x)
 44. BUDAI Rózsa: Hogy egyenlő eséllyel induljanak. Általános iskolai előkészítő hét kisközségben. Vas Népe, 1972 . szept. 10. 214. sz. 5. p. (X)(x)
 45. Budakeszy Weöres István +. 1840-1926. Kőszeg és Vidéke, 1926. 6. sz. 1-2. p. (x)
 46. BURKON László: Új utcanevek a megyeszékhelyen. Vas Népe, 1987. júl 10. 162. sz. 1. p.
 47. Czakó Ferenc (festőrestaurátor) - Wikipédia wikipedia.org/wiki/Czakó_Ferenc_(festőrestaurátor)‎ (x)
 48. CSEPREGI Zoltán: Magyar pietizmus 1700-1756. Bp, 2000.
 49. CSEPREGI Zoltán: Evangélikus bibliafordítások a XVIII. században. In: Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban. Szerk. Heltai János. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 3. Budapest: Argumentum, 2009. 171-184. academia.edu/.../Evangelikus_bibliaforditasok_a_XVIII._szazadba...‎ (X)
 50. DÁVID József: A falvak áruellátása kielégítő. Csupán néhány cikkből van hiány. Vas Népe, 1973. jún. 26. 147. sz. 4. p.
 51. DÁVID József: Hogyan gazdálkodnak az új szabályozókkal Nemescsón. Vas Népe, febr. 9. 33. sz. 4.p. (X)
 52. DÉZSI Mátyás: Kis létszámú pártszervezetből ütőképes, szervezett erő. Pártélet, 1970. 6. sz. 70-72. p. (X)
 53. Díszcserjék szedése. Vas Népe, 1983. dec. 24. 277. sz. 8. p. (x)
 54. DOBÓ László: Péterfy Sándor életútja és pedagógiai hitvallása. Nagykanizsa, 2003. 64. p. ( Nagykanizsai honismereti füzetek. 26. )
 55. DOMONKOS János: Irodalmi élet a két világháború közti időszakból./Doktori disszertáció/. Szombathely, 1967. 329. lev.( Többek között Bakó Józsefről..)
 56. DÖMSÖDI János: Talajjavítási útmutató. Budapest, Mezőgazd. KvK. 1984. 237. p.
 57. A Dunántúl településtörténete. (Szerk. Somfay Balázs.) Veszprém, 1989.
 58. ÉGER György: Az egykori Kőszegi járás térségének fejlődési pályája a 20. század folyamán. http://www.adatbank.transindex.ro/regio/html/alcim_pdf71.pdf (x)
 59. Egy jeles tanférfiú emlékének megörökítése. Rábavidék, 1928. 38. sz. 3. p. (x)
 60. Egy nemescsói cipészlegény- mint költő. Kőszeg és Vidéke, 1926. 3. sz. 3. p.
 61. ELEK László: Bakó József és az orosházi tanyavilág. http://epa.oszk.hu/01500/01577/00019/pdf/bmmk_1995_285-317.pdf (X)
 62. Emléktábla elhelyezése és leleplezése.   Kőszeg és Vidéke, 1901. 9. sz. 2. p. (x)
 63. Emléktáblát avattak Sopronban Bakó József és Kónya Lajos tiszteletére. Vas Népe, 1983. aug. 23. 198. sz. 5. p
 64. EÖRSI Anna: A nemescsói úrvacsorai terítő ikonográfiája. Ars Hungarica, 1994. 1. sz.58 - 62. p. http://nemescso.lutheran.hu/01/11/117 (Z) (x)
 65. ÉRSEKÚJVÁRY Lajos: Bakó József verse. Életünk, 1969. 2. sz. 87-88. p. (x)
 66. Esztergom vármegye nemes családai. Irta Reiszig Ede Bozzay (Bozzai). http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0006/14.html
 67. Evangélikus gyülekezetek Vas megyében. Evangélikus Élet, 1992. 30. sz. 1-3. p.

   79.   Evangélikus templom. műemlékem.hu - Evangélikus templom, Nemescsó www.muemlekem.hu/muemlek?id=9227‎

   80.   Evangélikus templomok. (Szerk. Kemény Lajos – Gyimesi Károly.) Bp. Athenaeum Kiadó. 1944.

 1. Evangélikus templomok Magyarországon. P., Hegyi és Tsa Kidó, 1992.(x)
 2. Evangélikus vallásos líra. In: A magyar irodalom története, 1964. Akad. Kiadó. II. kötet. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. 56. Pietista vallásos irodalom. (Benne Aáchs Mihály.) http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/02/316.html
 3. Evangélikusok ha cselekszünk a hol­na­pért, csak ak­kor vár­ha­tunk tõ­le va­la­mit http://www.evelet.hu/archivum/2009/06/32 (XYZ) (x)
 4. FÁBIÁN Zoltán: Tollal, citerával. Népszava, 1982. márc.30. 75.sz. 6.p. (x)
 5. FABINYI Tibor: A Magyarországi Evangélikus Egyház rövid története. Bp. Evangélikus Sajtóosztály, 1997. 94 p.
 6. FABINYI Tibor: Evangélikus Országos Múzeum. Vezető az állandó kiállításhoz. Bp.1973.
 7. FABINY Tibor: Nemescsói úrvacsorai terítő. Magyar Iparművészet, 1994. 6.sz. 14.p. (X)(x)
 8. Kőszeg és Vidéke, 2013.6. szám Június 13. 13.p.
 9. FALUSI József: Pável Ágoston és kortársai./Vas megye irodalmi élete a XX. sz. 30-as 40-es éveiben./ /Főiskolai szakdolgozat/. Kézirat. Ják, 1964. 41. lev.
 10. Felszentelték a felújított nemescsói templomot. Vas Népe, 1983. okt. 11. 240. sz. 8.p.
 11. FENYŐ László: Árva kalászok. Bakó József versei. Nyugat, 1. sz. 80-81. p.
 12. FENYŐ László: Földem. Bakó József versei – Sopron. Nyugat, 1931. 17. sz. 314-315. sz.
 13. FODOR Sándor: Nem lesz az enyészeté a hajdani Weöres-Kúria: az ötvenes években szinte mindent elvittek az épületből. Vas Népe, 2007. okt. 9. 236. sz. 5. p. (XZ) (x)hu/hirek/nem-lesz-az-enyeszete-a-hajdani-weores-kuria-1275763
 14. Folytatják a talajjavítást. Vas Népe, 1978. szept. 14. 217. p.
 15. FORRGÁCS Antal: Bakó József: Sír a puszta. Válasz, 1937. 7-8. sz. 507. p.
 16. FÖLDEÁK János: Bakó József költő emlékünnepsége: Szombathely 1972 .ápr. 7. Vasi Szemle, 2. sz. 297-305. p. )x)
 17. FÜLÖP Hajnalka: Számítógép a templomban. E-Magyarország pontot működtetnek az egyházak. Népszabadság, szept.24. 224/1 sz. 19.p.(x)
 18. FÜLÖP József: Az ágostai hitvallású evangélikus egyház Vasvármegyében. In: Borovszky. Magyarország vármegyéi … (x) oszk.hu/09500/09536/html/0025/15.html‎
 19. Sz. L.:Bakó József: Télkergető. Népszava, 1962. máj. 8. 105. sz. 4. p.
 20. GENTHON István: Magyarország művészeti emlékei. I. Dunántúl. Budapest, 1959. 223. p.
 21. GERGÁCZ József: Bánó István (1917 - 1995) Vas Népe, 1995. nov. 30. 281. sz. 4. p. (X)(x)
 22. GERLITS Sándor: Péterfy Sándor. Vasvármegye, 1901. 34. sz. 1-2. p.
 23. GOMBÁS Imre: Sikeres ökológiai termelés: A Jurisich Mezőgazdasági Zrt.-ben. Nyugati Tükör, 2012. 10. sz. 24. p.
 24. GONDOLA István: Az Impatiend glaudulifera Royle terjedése a Nyugat-Dunántúl vízparti növénytársulásaiban. Botanikai Közlemények, 1965.. 1. füz. 35-46. p.
 25. GRANASZTÓINÉ GYŐRFFY Katalin: A nemescsói evangélikus templom szószékoltára. Örökségvédelem, 7-8. sz. 19. p.
 26. GROH, Stefan – KISS Péter: Római kori útállomás a Borostyánkő út mentén. http://sirasok.blog.hu/2010/06/21/romai_kori_utallomas_a_borostyanko_ut_menten (XZ)(x)
 27. Gyülekezet-történeti versenyt rendeznek Nemescsó – Acsád – Meszlen – Kőszegdoroszló gyülekezeteiben http://archiv.evangelikus.hu/aktualis/gyulekezet-toerteneti-versenyt-rendeznek-nemescso-2013-acsad-2013-meszlen-2013-koszegdoroszlo-gyulekezeteibenLétrehozás: 2012. október 08., 14:26 Legutolsó módosítás: 2012. október 08., 14:28 (XYZ) (x)
 28. Gyülekezettörténeti verseny IV. forduló anyaga - nemescso-lutheran.hu www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/88-4-fordulo-anyaga (x)
 29. Megosztott bejegyzés megtekintéseMegosztott bejegyzés megtekintése H(ARMATI) B(éla) L(ászló) : Háromszázadik születésnap Nemescsón. Evangélikus Élet, 2013. 46. sz. nov.17. 9. p. (XZ)
 30. HARMATI Béla László: Későbarokk szószékoltárok, oltárképek és festett karzatok a dunántúli evangélikus templomokban. Doktori értekezés. ELTE BTK. 2006.   (X) btk.elte.hu/art/harmati/diss.pdf‎
 31. HARRACH Erzsébet, C.: Klasszicista építészet Vas megyében. Vasi Szemle, 1978. 596-617.p. (598. p.)
 32. HARRACH Erzsébet, C. – KISS Gyula: Vasi műemlékek. Szombathely, 1983 (1984). 255., 282-283. p.   (X)   Benne hivatkozások:

               Payr Sándor: Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök. Sopron, 1918. Piri és Székely Nyomda. 143. p.

               Molnár Károly: H.A. Francke pedagógiai törekvései és hatása Magyarországon. In. VEAB Értesítő, Veszprém.1979.5. sz.23-35.p. (23-29.p.) (X)

               Molnár Károly: Meditáció Vas megye középkori iskoláiról. In. VEAB Értesítő. Veszprém. 1979.5. sz. 7-21.p. (X)

               Kovács József – Molnár Károly: Neves nemescsói tanító-prédikátorok. In. VEAB Értesítő. Veszprém. 1979- 5. sz. 49-55.p. (X)

               Tóth Sándor: Latin iskola és alumneum a Vas megyei Nemescsó községben. In. VEAB Értesítő. Veszprém. 1979. 5. sz. 37-45. p. (X)

               Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. I. Dunántúl. Budapest, 1959. 223. p.

               Harrach Erzsébet, C.: Klasszicista építészet Vas megyében. In. Vasi Szemle, 1978. 596-617.p. (598. p.)

               Kemény Lajos – Gyimesi Károly: Evangélikus templomok. Bp. 1941. Athenaeum ny. 84., 88., 272., 327., 380., 395., 396., 434., 617. p.

               Tóth János: Így épít a vasi nép. In. Vasi Szemle, 1938. 29-35. p. 3. sz. 113-133. p. (122-123. p.)

               Vas megye műemlékjegyzéke 1971. 78 p. (58. p.)              

                 Vas megye műemlékjegyzéke 1976. 66b p. (65. p.?)

                 Vasvármegye. Magyarország vármegyéi és városai. III. kötet. Szerk. Sziklay János és Borovszky Samu. Budapest, 1898. 622 p. (72. p.)

 1. HEGEDŰS Ferenc: Bakó József posztumusz önéletrajza. Vasi Szemle, 1964. 4.sz. 626-628.p. (X)(x)
 2. HEGEDŰS Ferenc: A nemescsói cipész, aki verseket írt a forgalmi adókönyvébe./Nekrológ./ Vasi Szemle, 1963.1.sz. 84-93.p. (X)(x)
 3. HEGEDŰS Lóránt: Bakó Józsefről. A volt cipészlegény újabb sikere. Hír, 3. sz. 2. p.
 4. HEGYESI János: Költői verseny Erdélyi Józseffel. Honismeret, 2. sz. 45-46. p.
 5. HETYÉSSY István: Jegyzetek a gyakorlatból. Magyar Állatorvosok Lapja. 1. sz. 28-29. p.
 6. HETYÉSSY István : Kőszegpaty vázlatos története a 18. szd. elejéig, Benkeháza és a görösgáli Batthyány család, kézirat, 1973
 7. HETYÉSSY István: Vas vármegye 1733. évi nemesi vizsgálata. Budapest, 1975. 16. lev.
 8. Hírek – Nemescsó. Kőszeg és vidéke, 2012. 12. sz. december 12. 11. p.
 9. HORVÁTH János: Cselédek énekese. Vas Népe, 1960. aug.24. 199.sz. 5.p. (x)
 10. HORVÁTH Sándor: Pálma-és babérerdőt idézve. Péterfy Sándor emlékünnepély Nemescsón. Vas Népe, 1991. aug. 31. 204. sz. 4.p. (X)
 11. HORVÁTH Sándor - KRÁNITZ József - PÉTER Lajosné: Vas megye közigazgatási beosztása, 1945-1950-1987. Szombathely. Vas megye Tanácsa. 1988. 366. p.
 12. Idős emberekért: Kőszeg és Vidéke, 2012. 10.sz. okt.10. 9.p.
 13. INCZE Gábor: Boldog halál szekere. Egyházi Értesítő. Bp. 1927. 24.sz. (Aách Mihály imádságoskönyvéről)
 14. Indul az exportszállítmány. Vas Népe, ápr. 6. 80. sz. 8. p. (x)
 15. Internetezési lehetőség pályázattal. Vas Népe, 2004. jún. 2. 127.sz. 8.p. (X)(x)
 16. JAKUS Lajos: Két 17. századi prédikátor. A Vas megyei születésű idősebb és ifjabb Ács Mihály. Vasi Szemle, 1990. 2.sz. 225-245. p. (Y) (x)
 17. JANKOVICH Ferenc: Bakó József (1896-1962). Kortárs, 5. sz. 774-775. sz.
 18. KÁLDI Judit: 23 millió forintos talajjavítás kezdődik a nemescsói Jurisich Termelőszövetkezetben. Vas Népe, 1974. okt. 17. 243. sz. 8.p. (x)
 19. KÁLDI Judit:Járdák, óvoda, orvosi rendelő. Községfejlesztés a Gyöngyös menten. Vas Népe, 1975. jan. 21. 17. sz. 4. p. (x)
 20. KALINCSÁK Balázs: Templomszentelés Nemescsóban. Evangélikus Élet, 20. sz. 4. p.
 21. KÁMÁN Zoltán: Laptársunk. Kőszeg és Vidéke, 2010. 1. sz. 18. p. (X)
 22. KÁMÁN Zoltán: Múltja 310 év. Kőszeg és Vidéke, 2010. 5. sz. 10. p. (X)
 23. KÁMÁN Zoltán: Nincs gyermek. Kőszeg és Vidéke, 2010. 5. sz. 1. p. (X)
 24. (K)ÁMÁN (Z)oltán: Falunap. Kőszeg és Vidéke, 2011. 7.sz. júl.14. 8.p.
 25. (K)ÁMÁN (Z)oltán: Idősekért. Kőszeg és Vidéke, 2011. 10.sz. okt.13. 7.p.
 26. (K)ÁMÁN (Z)oltán: Fűnyíró volt a fődíj: Kőszeg és Vidéke, 2012. 7.sz. júl.11. 8.p.
 27. KÁMÁN Z(oltán): Stabil kötelék. Kőszeg és Vidéke, 2013. 2. sz. február 14. 7. p. (A Simonits-családról.)
 28. K(ÁMÁN) Z(oltán): Nemescsó. Kőszeg és Vidéke 7. szám. Július 11. 9. p.
 29. KÁMÁN Zoltán: Első gyertya. Kőszeg és Vidéke, 2013. 12. sz. dec. 31. 18. p.
 30. KÁMÁN Zoltán: Zsompor és járom. Kőszeg és Vidéke, 2014. 6. sz.június 17. 12. p.
 31. KATAFAI-NÉMETH József: Vas megye kastélyai és kúriái.1. köt.Kiad:Sárvár Város Önkormányzata. Sárvár:Újsziget-rota, 2003. 496. p./Vonatkozó rész: 187-187. p./
 32. KELÉNYI Ferenc: Emlékezés Péterfy Sándorra. In: A magyarországi óvónőképző intézetek közleménye. 1. évf. 1963. 209-227.p. (x)
 33. KELÉNYI Ferenc: Péterfy Sándor.Soproni_Szemle, XVII. évfolyam 3. szám. 203-216.p.

epa.oszk.hu/01900/.../pdf/EPA01977_Soproni_Szemle_1963-xvii-3.pdf‎ (x)

 1. KEMÉNY Lajos – GYIMESI Károly: Evangélikus templomok. Bp. 1941. Athenaeum ny. 84., 88., 272., 327., 380., 395., 396., 434., 617. p.
 2. KERÉK László: "Egyenesben" a nemescsói téesz. Vas Népe, jan. 22. 17. sz. 4. p. (X)

148.  Kertész Botond

Evangélikus Lelkészek Magyarországon, Dunántúl, 1783-1920

Evangélikus Lelkészek Magyarországon (ELEM) Dunántúl, 1783-1920

(A folyamatosan bővülő névtár a Magyar Evangélikus Digitális táron (MEDIT) keresztül is elérhető.)

 

 1. Két vasi költő az élet égető sebeiről. Bakó József és Weöres Sándor nyilatkozata. Nyugatmagyarország, 1934. 368. sz. 2. p.
 2. KEVEHÁZI László: „Isten dicsőségére és a közösség hasznára.” 250 évvel ezelőtt halt meg Sartoris (Szabó) János nemescsói lelkész (1695-1756). Dunántúli Harangszó, 2006. 11. sz. 3. p.
 3. KEVEHÁZI László: Nemescsói Gyülekezet története http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/43-nemescsoi-gyuelekezet-toertenete (YZ)(x)
 4. KEVEHÁZI László: Tragikus halál, vagy lelkészgyilkosság? Háromszáz éve halt meg Fridelius György Dániel lelkész. Evangélikus Élet, 2005. 50. sz. 10. p.
 5. (KISS Gyula): Bánó Ádám (1883-1974). In. Jelentkezünk. 25. sz. 1974. dec. 82-83. p. (Bánó Ádám 1883-1974. Jelentkezünk, 1974. dec. 25. 82-83. p.)(x)
 6. KISS Kálmán: Asbóth János, a Georgikon igazgatója. Vas Népe, 1992. febr. 28. 50. sz. 14.p. (X) (x)
 7. KISS Sándor: I. és II. világháború. Nemescsói Hírek, 2013. 1-2. sz. 5-15 p. p (x)
 8. KISS Sándor: Nemescsó. Írta és összeállította --. Kiad.: Nemescsó Önkormányzata Sárvár, 2000. Újsziget Rota. 56 p. (Z)(x)
 9. KISS Sándor: A program vesztesei. Vas Népe, 2003. júl.15. 163.sz. 5.p. (x)
 10. ( Káldy) A felsőkáldi Káldy család története század – ellenreformáció és királynői iratok   https://sites.google.com/site/kaldycsalad/home/xviii
 11. KOLBA Judit, H.: Korai barokk kelyhek evangélikus gyülekezetekben. Diakónia, 1. sz. 47-49. p. (x)
 12. A Kolthay család hupont.hu/11/fejezetek-a-kolthay-csalad-torténetéből
 13. KONCZEK József: Gyöngyösfalui, gencsapáti, bozsoki, kőszegdoroszlói, perenyei, és nemescsói fiatalok Kovács Antal képviselői beszámolóján Lukácsházán. Vas Népe, 1971. nov. 28. 281. sz. 3. p.
 14. KÓNYA Ferenc: Nemescsó országos ünnepe. Vasvármegye, 1928. 211. sz. 5. p. (x)
 15. KÓNYA Ferenc: A Péterfy emlékmű leleplezése Nemescsón. Dunántúli Tanítók Lapja, 1928. 19. sz. 340. p.
 16. Korszerűsítették a nemescsó–meszlen–acsád–kőszegdoroszlói társult gyülekezetek lelkészi hivatalát http://archiv.evangelikus.hu/aktualis/korszerusitettek-a-nemescso-meszlen-acsad-koszegdoroszloi-tarsult-gyulekezetek-lelkeszi-hivatalat ( XZ) (x)
 17. KOSZORUS Oszkár: Bakó József irodalmi emlékkiállítás Orosházán. Evangélikus Élet, 1982. 24. sz. 6. p.
 18. KOVÁCS József: Bakó József Sopronban. Életünk, 1972. 1.sz. 52-56. p. (X)(x)
 19. KOVÁCS József – MOLNÁR Károly: Neves nemescsói tanító-prédikátorok. In: VEAB Értesítő. Veszprém. 1979- 5. sz. 49-55.p. (X) (x)
 20. KOZMA Gábor: Emlékünnepély gulyással. Vas Népe, 2001. jún. 27. 148. sz. 9. p.
 21. KOZMA Gábor: Nemescsó méltó ünnepén. Vas Népe, 2000. jún. 28. 149. sz. 6. p. (X)(x)
 22. KŐSZEGHY Tamás: Meszlen – Acsád – Nemescsó. Evangélikus Élet, 1973. 49. sz. 3. p.
 23. A kőszegpatyiak és a nemescsóiak panasza. Kőszeg és Vidéke, 1938. 32.sz. 3.p. (x)
 24. KÖTE Sándor: Péterfy Sándor. Köznevelés, 1964. 3. sz. 101-102. p.
 25. KÖTE Sándor: Péterfy Sándor. (1841-1913). Pedagógiai Szemle, 1963. 12. sz. 1108-1109. p.
 26. KÖVÉR István: Forradalom és megtorlás Vas megyében 1956-1960. Szombathely, 1997. 481 p. (Nemescsóról a 257. oldalon.)
 27. KRäHLING János: Evangélikus templomok a mai Magyarországon. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 303 p.
 28. KRISTÓ NAGY István: Bakó József: Följebb a kaptafánál. Életünk, 1964. 2. sz. 159-161. p. (x)
 29. KULCSÁR János: Feljebb a kaptafánál…Bakó József emlékkiállítás a Berzsenyi Könyvtárban. Vas Népe, 1972. ápr. 30. 101. sz. 9. p.
 30. KUNTÁR Lajos: Könyv és könyvtár Nemescsó községben. Életünk, 1970. 2. sz. 170-177. p. (x)
 31. KUNTÁR Lajos: A nemescsói művelődési otthon igénybevételének néhány kérdése. Vasi Szemle, 1967. 4.sz. 577-588.p. (Y)(x)
 32. KURUCZ György: Göttingentől Keszthelyig: Asboth János (1768-1823) tanári és uradalmi tiszti tevékenysége, 1801-1818. Századok, 2013. 4. sz.1031-1060.p. (x)
 33. LAKATOS Ferenc: Nemescsó. Vas Népe, 1980. szept. 21. 222. sz. 7. p.
 34. LAKATOS Ferenc: Rekordtermés Nemescsón. Fekete fürtök a rekeszekben. Vas Népe, 1986. júl. 4. 156. sz. 1. p. (x)
 35. Lelkészavatás Nemescsón. Vasvármegye, 1917. 219. sz. 2. p.
 36. Madáreleség - exportra. Vas Népe, 1979. márc. 16. 63. sz. 8. p. (x)
 37. Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Szerk. Klinger András. 4. Vas megye. Szerk. Kovács József. Bp. MTA:KSH. 1993. 455 p. (x)
 38. MARÉK Antal: Dunántúli lírikusok. Vasi Szemle, 1938. 4. sz. 245-255. p.
 39. MARÉK Antal: Mai dunántúli lírikusok. Szombathely: Vasi Szemle, 1939. 118. p. /Vasi Szemle könyvei. 142. sz./
 40. MARKOVITS Józsefné: Vas megye irodalmi élete a felszabadulás után. /Szakdolgozat/. Kézirat. Szombathely. 1964. 84. lev.
 41. MATITS Ferenc: Protestáns templomok. Kiad. az Evangélikus Egyháztörténeti Múzeum
 42. Meghalt a tanítók atyja. Péterfy Sándor és Vas megye. Vasvármegye, 187. sz. 2-3. p.
 43. Megint alumneumot létesítenek: elhagyott gyermekeknek bajba jutott anyáknak ad majd otthont. Vas Népe, 2007. okt. 6. 234. sz. 17. p. (X) (x)
 44. MENYES Gyula: Sütött a nap az Alpokaljára: Lelkésziktatás Nemescsóban. Evangélikus Élet, 2004. 43. sz. 3. p.
 45. MENYES Gyula: Új közösségi ház: gyarapodó falu. Evangélikus Élet, 2005. 43. sz. 6. p.
 46. MERKLIN Tímea: Itt cseréltek ökröt: antik megállót találtak a Borostyánkő út mentén. Vas Népe, 2010. jún. 26. 147.sz. 3. p. (X)
 47. Mesedélután Nemescsón. Kőszeg és vidéke, 1937. 40. sz. 3. p. (x)196.
 48. MÉSZÁROS Sándor: Bakó József új verseskönyve: ”Sír a puszta”. Nyugatmagyarország, 8. sz. 4. p.
 49. MÉSZÁROS T: László: Szeretettel vár Kőszeg és az Irottkő Natúrpark. /Fotók/. Foto Europa, 2009. 90-91. p.
 50. Millenáris ünnepek Nemes-csón. Kőszeg és Vidéke, 1896. 20.sz. 3.p (X).(x)
 51. Millenáris ünnepek Nemes-Csoón. Vasvármegye, 1896. 39. sz. 10.p. (x)
 52. MOESS Alfréd: Az 1739-40. évi pestisjárvány a távolból és közelről. Orvostörténeti közlemények, 1975. 75-76. köt. 59-60. p. (x)
 53. MOESS Alfréd: A kortárs szemével. (Sartorius Szabó Jánosról.) Vasi Szemle, 4. sz. 587-594. p. (X)(x)
 54. MOLNÁR Aladár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században. Bpest, 1881. I. kötet.
 55. MOLNÁR Károly: H.A. Francke pedagógiai törekvései és hatása Magyarországon. In: VEAB Értesítő, Veszprém.1979.5. sz.23-35.p. (23-29.p.) (X)(x)
 56. MOLNÁR Károly: Meditáció Vas megye középkori iskoláiról. In: VEAB Értesítő. Veszprém. 1979.5. sz. 7-21.p. (X)
 57. Múlt és jelen./Emlékezés az I.világháború 100., és a II. világháború 75. évfordulójára/. Kőszeg és Vidéke, nov. 11. 11. sz. 7.p
 58. MURAKÖZI Gyula: Két verseskönyvről. Máriássyné Szemere Katinka: Fordul a szél. 1927. Bakó József: Árva kalászok./ Könyvismertetés/. Protestáns Szemle, 1928. 2. sz. 135-137. p.
 59. NAGY Ildikó: Természetesen pályáztak: a területalapú támogatáson felül hektáronként harmincezer forintot kaptak. Vas Népe, 2006. jún. 23. 145. sz. 6.p. (X)(x)
 60. Naptár: a szlovéniai magyarok szemléje. /Szerk: Varga József, Varga Sándor, Vörös József/. Murska Sobota, 1973. 128. p.
 61. Nemescsó a XVIII. században. Vas Népe, 2000. jún. 20. 142. sz. 9.p. (X) (x)
 62. Nemescsó. In: Szombathely és környéke – Kalauz turistáknak és természetbarátoknak.Szerk.Boda László, Orbán Róbert. Szombathely, 2000. 87-89. p.
 63. Nemescsó. In: Vas megye földrajzi nevei. Szombathely, 1982. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. 71-7 (x)
 64. Nemescsó. In: Vas megye kézikönyve. Szerk.: Kasza Sándor, Bacsa Tibor, Bunovácz Dezső, Pete György. Bp. 1999. 453-454. p.(Magyarország megyei kézikönyvei. 17.) (x)
 65. Nemescsó. In: Vas vármegye és Szombathely megyei város általános ismertetője és címtára az 1931- 1932. évre. Főszerk.: Szabó Géza. Bp. 1931. 223-224. p.
 66. Nemescsó község http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-nemescso.shtml

Nemescsó. Evangélikus templom     http://members.chello.hu/szarka.gyorgy/nemescso.html

215b. http://www.tuugo.hu/Companies/stecher-j%C3%B3zsef/1250003916

Nemescsó, Földművesszövetkezet, meghívó plakát 1950 (X)(x)

216.  Nemescsó – katolikus templom http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=018227

217.  Nemescsó. Kisközség. In: Vas Vármegye és Szombathely Megyei Jogú Város általános ismertetője és címtára az 1931-32 évre. Szerk.: F. Szabó Géza. Budapest,1 1931. 223-224. p. (x)

218.  Nemescsó megtartó közösségi ereje. In: Helyi érték. Vas megyei Kalendárium. Szombathely, Spatzer Kft. 2011. 62-63. p.

219.  Nemescsó ünnepe.   Kőszeg és vidéke, 1928. 39.sz. 2.p. (x)

220.  Nemescsó ünnepe. Ünnepélyes keretek között leplezték le Péterfy Sándor emléktábláját. Hír, 1928. 211. sz. 2. p.

221.  Nemescsóban is megalakult a gazdakör. Vasvármegye,1944. 55. sz. 5.p. (x)

222.  A nemescsói gazdakör / megalakult/. Kőszeg és Vidéke, 1932. 39. sz. 3.p. (x)

223.  A nemescsói hősiemlékmű leleplezése. Kőszeg és Vidéke, 1937. 42. sz. 3.p.

224.  A nemes-csói őstelep. Kőszeg és Vidéke, 1896. 47.sz. 2.p. (X) (x)

225.  A nemescsói tűzoltó egylet ünnepe. Kőszeg és Vidéke, 1930.6.sz.febr.9. 4.p. (X)(x)

226.  Nemescsóiak öröme és panasza. Vas Népe, 1962. nov. 24. 275. sz 8. p. (x)

 

 

 1. Nemesen egyszerű. In:. Helyi érték. Vas Megyei Kalendárium. Főszerk. Éles Krisztina. Szombathely,2014. Spatzer Kft. 142 - 143. p. (Általános ismertetés Nemescsóról.) (Y)(x)
 2. NÉMETHY Mária: Hite és gerince volt Bánó Ádám tanítónak:köztiszteletnek örvendett, falukrónikája alapmű. Vas Népe, aug. 15. 191.sz. 16.p. (X)
 3. NÉMETHY Mária: Röfi koporsóban. Vas Népe, 2014. febr. 17. 40.sz. 1. és 3. p. (Böllérverseny.(Y)
 4. NÉMETHY Mária: Szeptembertől bezár a nemescsói iskola. hu/cimlapon/szeptembertol-bezar-a-nemescsoi-iskola-1244460‎ (X)(x)
 5. Népművelési nap Nemescsóban. Kőszeg és Vidéke, 1937.25.sz. 3.p. (X)(x)
 6. ÓDOR Imre: A legkeményebb (fejű) magyar huszár. Mecséry Dániel. Rubicon, 2000. 4. sz. 34. p. (x) Nemescsóban tanult
 7. ÖLBEI Lívia: Tölgyszoborban él. Bánó István (1917-1995) emlékezetére. Vas Népe, 2011. júl. 11. 160.sz. 7.p. (X) (x)
 8. Önkéntes tűzoltók. Kőszeg és Vidéke, 2011. 4. sz. 12.p. (x)
 9. PÁLMA László: Bakó József: Sír a puszta. Versek. Vasi Szemle, 1937. 3. sz. 193-194. p.
 10. PAPP József: Védett területek, növények és állatritkaságok. 2. bőv. kiad. Bp. 1970. 207. p.
 11. PARRAGI György: A vasi suszterinasból lett költő karrierjének újabb állomása. Nyugatmagyarország, 1937. 39. sz. 2-3. p
 12. Passió. Kőszeg és Vidéke, 2014. 5. szám, május13. 8. p.
 13. PAYR Sándor: Az ágostai hitvallás története Magyarországon (X)
 14. PAYR Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. Sopron, 1924. is/OjXJs‎ (x) http://mek.oszk.hu/01800/01850/html/02.htm
 15. PAYR Sándor: Fábri Gergely dunántúli evangélikus püspök és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Egyháztörténeti monográfia. Bp. Müller, 1894. 99 p. /A Luther- Társaság kiadványa. 19./ http://medit.lutheran.hu/sites/medit2.lutheran.hu/files/medit/1_Payr_07_Fabra_1894.pdf
 16. PAYR Sándor: Fábri Gergely naplója oszk.hu/.../EPA02360_theologiai_szaklap_1903_02_124-132.pdf‎ (x)
 17. PAYR Sándor: Kőszeg és vidéke evangélikus egyházunk története. 1903.
 18. PAYR Sándor: Magyar pietisták a XVIII. században. 1898.
 19. PAYR Sándor: Öreg Aáchs Mihály (1646–1708). Adalék egyházi énekirodalmunk történetéhez. Evang Egyh Isk 2–4, 14–17, 29–31, 43–44, 52–54, 63–64.mek.oszk.hu/02200/02228/html/02/317.html
 20. PAYR Sándor: Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök. Sopron, 1918. Piri és Székely Nyomda. 143. p.
 21. PÉTERFFY Ida: Emlékezés Bakó Józsefre. Vasi Szemle, 1972. 4.sz. 613-617. p. (X)(x)
 22. Péterfy Sándor (Nemescsó, 1841. aug. 5. Pándorfalu, 1913. aug. 10.) http://www.peterfy-koll.sulinet.hu/peterfy.html (x)
 23. Péterfy Sándor kérelme a vasvármegyei tanítókhoz. Vasvármegye, 43. sz. 2. p.
 24. PÉTERFY Sándor: A „ kőszegi árvaház története 1741-től 1752-ig. Vasvármegye, 1901. 48. sz. 2-3. p.
 25. Péterfy Sándor Szombathelyen. Vasvármegye, 93. sz. 2-3. p
 26. .POSCH Ágnes: A nemescsói fiatalok érdeklődésének a felmérése. Szakdolgozat. Szombathely, 1967. Szombathelyi Tanítóképző Intézet. 79 p.
 27. PÓSFAI János: Bakó Józsefről. Soproni Szemle, 1984. 2. sz. 180- 184. p.
 28. PÓSFAI János: Elfelejtett arcok. Bakó József világa. Vas Népe, 1992. jan. 25. 21. sz. 6. p
 29. .PÓSFAI János: Faluünnep - tisztelgő megemlékezés. Vas Népe, aug. 25. 199.sz. 4.p.
 30. 145 éve szül. Péterfy Sándor, 90 éve szül. Bakó József. (X)
 31. PÓSFAI János: Irodalmi örökségünk. 1. Bakó József élete és munkássága. Vas Népe 1980 aug. 10. 187. sz. 8. p.(X) (x)
 32. PÓSFAI János: Kié a Bakó örökség? Vas Népe, 1986. aug. 20. 196.sz. 5.p. (x)
 33. PÓSFAI János: A vidéki szegénység prófétája volt. Művészet és Barátai, 2011. 1. sz. 14-15. p.
 34. PUKÁNSZKY - NÉMETH: Neveléstörténet - 7.8. A hazai pedagógiai ... magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/07.08.html‎
 35. RÉCSEY Viktor: Asbóth János.....született Nemescsóban.Magyar írók életrajza. Figyelő, 1888. 24. évf. 232-233.p. (x)
 36. REGŐS János: 100 éves az Eötvös- alap. A Tanító, 1975. 4. sz. 1-2. p.
 37. REGŐS János: Az Eötvös-alap Péterfy Sándor életművében.1. rész. Vasi Szemle,1975. 1. sz. 106 - 120. p. (X)(x)
 38. REGŐS János: Az Eötvös-alap Péterfy Sándor életművében. 2. rész. Vasi Szemle, 1975. 2. sz. 236-251. p. (X)(x)
 39. RÓZSA Béla: Bakó József (1896-1962).   Könyvtáros, 6. sz. 344- 346. p. (X)
 40. RÓZSA Béla: Bakó József emléknap Szombathelyen /1972. ápr. 7-én/. Békési Élet, 1972. 3. sz. 500-503. p
 41. RÓZSA Béla: Bakó József és a könyvtárak. A Vas megyei Könyvtárközi Bizottság Értesítője, 1.sz. 31-37.p. (X)(x)
 42. RÓZSA Béla: Bakó József hűsége. Vas Népe, 1971. aug. 20. 196. sz. 7.p. (X)
 43. RÓZSA Béla: Bakó József indulása. Életünk, 1972. 1. sz. 41-52. p. (X)(x)
 44. RÓZSA Béla: A szombathelyi politikai fogház balladája. Vasi propagandista, 1. sz. 125-142. p. (x)
 45. SEBJANIC, Franc: Mura-vidéki szlovén protestánsok kapcsolata Nemescsóval a XVIII.században. Vasi Szemle, 1973. 3.sz. 462-467. p. (X)(x)
 46. SILL Aba Ferenc: Batthyány-vizitáció Kőszegen, 1756. I. rész. Vasi Honismereti Közlemények, 1996. 4.sz. 57- 64. p. (Y)(x)
 47. SILL Aba Ferenc: Batthyány- vizitáció Kőszegen, 1756. III. rész. Vasi Honismereti Közlemények, 2. sz. 37-43. p. (x)
 48. SILL Aba Ferenc: Bőle András püspök kánoni vizitációja Kőszegen, 1840. III. rész. Vasi Honismereti Közlemények, 1999. 4. sz. 71-78.p. (x)
 49. SILL Aba Ferenc: Szily püspök kánoni vizitációja Kőszegen, 1780. IV. rész. Vasi Honismereti Közlemények, 1998. 2. sz. 45-52.p. (x)
 50. SIMON Endre: Bakó József levelei Pável Ágostonhoz. Vasi Szemle, 1971. 2. sz. 302-306. p. (X)
 51. SIMON István: A kaptafától a poézisig. Bakó József útjáról. Jelenkor, 11.sz. 1029-1034.p. Ua. előszóként a Följebb a kaptafánál c. kötetben. (X)(x)
 52. SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1726/27 évi nemességvizsgálata.Bev. Horváth Kálmán. Szombathely, 1940. 83. p. / Vonatkozó rész. 14-15 p./
 53. SÓLYOM Jenő: A két Ács Mihály életrajzához Irodalomtörténeti Közlemények, 1. sz. 55-57. p. (X)(x)
 54. A soproni líceum. Szerk. Győrffy Sándor és Hunyadi Zoltán. Bp. Tankvk. 1986. 305. p.
 55. Gy.: Egy néptanító ifjúsága. Bakó József: Följebb a kaptafánál. Élet és Irodalom, 1964. júl. 25. 30. sz. 4. p.
 56. SZABÓ Lajos: Érdemes megnézni. Kőszegen és útközben. Evangélikus Élet, 28. sz. 3. p.
 57. SZARKA György: Nemescsó Templom Orgona chello.hu/szarka.gyorgy/nemescso.html (x)
 58. SZELESTEI N. László: Sartoris János (1695-1758) nemescsói lelkész élete és működése.     107-123. p. In: Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv 3. Szombathely.1986. 107-123.p.

  http://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Le_03/?pg=112#pg=112&layout=s

 59. SZELESTEI N. LÁSZLÓ: Egy fanatikus lelkész a 18. század első feléből (M. Sartorius János) Credo Evangélikus Műhely A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Folyóirata évfolyam 1996. 3-4. szám 60-64. p.http://epa.oszk.hu/02300/02357/00003/pdf/EPA02357_Credo_02_1996_3-4_60-64.pdf
 60. SZENDRŐ János: Egyszerűen tiszta, becsületes ember akart lenni.... Vas Népe, máj. 6. 105.sz. . p. (Bakó Józsefről.) (X)(x)
 61. SZENDY László:……előadása a /szombathelyi/ szeminárium könyvtáráról. Vasvármegye, 48. sz. 4. p. (Az előadás után bemutatkozott Bakó József költő.)
 62. SZENKOVICS Péter: Élet a kastélyokban. Vas Népe, 1984. dec.31. 306.sz. 7.p. (x)
 63. SZENT-IVÁNYI Béla: A pietizmus Magyarországon. Századok 1–38, 157–180, 321–333, 414–427.
 64. SZERDAHELYI Pál: "A magyar tanítók atyja."Nemescsón született.-Emlékezés Péterfy Sándorra. Vas Népe, 1991. aug. 26. 199.sz. 4.p. (X)
 65. SZIGETI Jenő: A 18. század első felének magyar protestáns imádságiro-dalma (Részletek)(Kiemelések a szerkesztőktől) hu/szigeti.htm‎ (x)
 66. SZILÁGYI János: Bakó József (1896-1962).Könyvtáros, 6.sz. 350-351. p. (x)
 67. SZTRÓKAY Adél: Péterfy Sándor pályája. Társgyülekezet, 2. sz. 6-7. p.
 68. Tanítók kinevezése. Dunántúli Tanítók Lapja, 1931. 22. sz. 268. p.( Bakó orosházi kinevezése.)
 69. Templomtörténet   http://nemescso.lutheran.hu/01/11 (XZ) (x)
 70. TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Emléktáblát állítottak a néhai evangélikus lelkésznek. Vas Népe, 2011. okt. 1. 230.sz. 10.p. (X)(x)
 71. TERSZTYÁNSZKY Krisztina: A hagyomány ma is kötelez:évekig kell spórolni egy-egy beruházásra. Vas Népe, 2003. ápr. 2. 77.sz. 8.p. (X) (x)
 72. TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Helyi tehetségek tárlata: Két képzőművész egy faluból. Vas Népe, jún. 9. 133.sz. 9.p. (X)
 73. TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Nemesi találkozó:a falu amíg tudja, szeretné helyben tartani az alsó tagozatot. Vas Népe, 2008. jan. 9. 7.sz. 16.p. (X)
 74. TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Őszi napsugár az idősebbeknek: Sartoris-napot tartottak a szeretetszolgálat gondozottjainak. Vas Népe, szept. 28. 227.sz. 3. p. (X) (x)
 75. TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Pedagógus szülöttje előtt tisztelgett Nemescsó. Vas Népe, 1996 aug. 28. 200. sz. 5. p.
 76. TERSZTYÁNSZKY Krisztina: Újjászületett a templom. Vas Népe, 2003. máj. 17. 114. sz. 8.p. (X)(x)
 77. TILCSIK György: Móringlevelek a 19. század elejéről. Vasi Szemle, 1989. 2. sz. 161-164. p.
 78. TÓTH János: Emlékezés a magyar tanítók atyjára. 150 éve született Péterfy Sándor. Kőszeg és Vidéke, 1991. 19. sz. 3. p.
 79. TÓTH János: Így épít a vasi nép. Vasi Szemle, 1938. 29-35. p. 3. sz. 113-133. p. (122-123. p.)
 80. TÓTH Sándor: Gimnázium, árvaház volt Nemescsóban: adalékok a nemescsói alumnus intézményről és latin iskoláról. Kőszeg és Vidéke, 2000. 8.sz. 6. p. (X)
 81. TÓTH Sándor: Latin iskola és alumneum a Vas megyei Nemescsó községben. IN: VEAB Értesítő. Veszprém. 1979. 5. sz. 37-45. p. (X)(x)
 82. TÓTHÁRPÁD Ferenc: A Sartoris Szeretetszolgálat. Kőszeg és Vidéke, 2010. 2. sz. 17. p. (X)
 83. (T)ÓTH(Á)RPÁD (F)erenc: Sartoris Alumneum. Kőszeg és Vidéke, 2010. 4.sz. ápr.13. 20.p.
 84. TORDA Géza: Kõszegdoroszló története című könyvbõl Gyülekezettörténet lutheran.hu/04/41‎ (XYZ) (x)
 85. Tömörd és Nemescsó újgazdái megkapták a telekkönyvi kivonatokat. Szabad Kőszeg, 1947. 27.sz. 3.p. (X)
 86. UDVARDY Gyula: Ahol nem állították vissza az órát. Elnökök tanácsa Kőszeg-hegyalján. Vas Népe, 1985. okt. 3. 232. sz. 4. p.
 87. UDVARDY Gyula: Fűmagtermesztési tapasztalatcsere a nemescsói tsz-ben. Vas Népe, 1983. júl. 19. 169. sz. 1. p. (x)
 88. UDVARDY Gyula: Javul a gazdálkodás Nemescsón. Vas Népe, 61. sz. 4.p. (X)(x)
 89. UDVARDY Gyula: Szanálástól a nyereségig. Javul a gazdálkodás Nemescsón. Vas Népe, 1978. márc. 12. 61. sz. 4. p.
 90. UDVARDY Gyula: Új időszak kezdete? Mi újság egy szanált tsz-ben? Vas Népe, 1973. jún. 24. 146. sz. 4.p. (x)
 91. UJHÁZI Zsolt: Sartoris János nemescsói lelkész élete és működése. Diplomamunka. Szombathely, 1991. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. 191 p.
 92. Újraéledő értékek Nemescsón. In: Helyi érték. Vas Megyei Kalendárium. Szombathely, Spatzer Kft. 2012. 130 - 131. p. (Y)(x)
 93. Vas megye műemlékjegyzéke 1971. 78 p. (58. p.)
 94. Vas megye műemlékjegyzéke 1976. 66b p. (65. p.?)
 95. Vas megyében jártunk. Helytálltak a mészterítők. Brigádélet, 10. sz. 11. p.
 96. Vasvármegye. Magyarország vármegyéi és városai. III. kötet. Szerk. Sziklay János és Borovszky Samu. Budapest, 1898. 622 p. (72. p.)
 97. Vas Vármegye és Szombathely Megyei Jogú Város általános ismertetője és címtára az 1931-32 évre. Szerk:F. Szabó Géza. Budapest, 223-224. p. (x)
 98. Vasi Kalendárium 1997. Vas Népe Kft. Szombathely, 109-110. p. (X)
 99. VIDOS Géza: Nemescsói Török Ignác tábornok. Székesfehérvár. 1941. 59.p. ill. (Részlet:3-6. p.) (x)
 100. VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA: A 18. századi rekatolizáció „szülött e”: az első intézményes árvaház Magyarországon A nemescsói alumneumról   http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_4/06vinczene.pdf
 101. VIRÁGH Zsolt: Magyar kastélylexikon. Vas megye kastélyai és kúriái. Bp., Fo-Rom   Invest, 2004. 171-172. (XYZ)
 102. WITTINGER Antal: Kőszeg és környéke: Történelmi és statisztikai adatok nyomán.. Kőszeg. 1890. 207. p.
 103. ZÁTONYI Sándor: Péterfy Sándor (1841-1913) emlékezete (Halálának centenáriumán) Vasi Szemle, 2013. 5-6. sz. 690-692. p.
 104. ZIMÁNDI Pius: Bakó József: Kapaszkodók. /Magyar Élet/. Diárium, 9. sz. 207. p.
 105. ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon drk.hu/?m=lib&book=3‎Megosztott bejegyzés megtekintése
 106. Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon ...... Zombory · Zoványi · Zoványi · Zoványi P. Zoványi-kánonok
 107. http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/kezirattar/1950u/1234?f=templates&fn=tools-contents.htm&end=13dc&2.0

 

Fol. Hung. 3272. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: Berzsenyi Dániel ismeretlen levelei és anyagi érdekeltségei.

Fol. Hung. 3271. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: Bük község monografiája.

Fol. Hung. 3368. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: A hitujitó Zwonarics család birtoklási viszontagságai [a Répcemelléken] Zwonarics István eddig ismeretlen végrendeletének [1646] tükrében.

Fol. Hung. 3197. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: A kéndioxid gáz hatása a szemre [különös tekintettel a szaruhártyára]. Állatorvosdoktori értekezés.

Fol. Hung. 3278. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: Kőszegpaty község vázlatos története. [Tanulmány]

Fol. Hung. 3450. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: Ládonyi és csemetei-ládoni Csemethey család története.

Fol. Hung. 3223/1. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: Nyugatmagyarország középrétegeinek történeti névsora. 1450–1750. 1. kötet. „A” betű.

Fol. Hung. 3223/2. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: Nyugatmagyarország középrétegeinek történeti névsora. 1450–1750. 2. köt. „B” [Babai-Balogh]

Fol. Hung. 3200. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: Répcemelléki mozaikok a 16., 17. és 18. századból. [Az előszó Nemescsón 1953 aug. 27-én kelt.]

Fol. Hung. 3366. Szerző: HETYÉSSY ISTVÁN Cím: A Sopronmegyéből leszármazott Cséry család regesztái. [16–18. sz.]

Fol. Hung. 3303. Szerző: HETYÉSSY István Cím: [Történelmi tanulmányok.] 1. Igazságot Báthory Erzsébetnek! 2. Sopronmegye hadi népe Thurzó nádor erdélyi hadjáratában. 3. Tallózás Huszár Péter pápai főkapitány szülőföldjéről. 4. Sopron vármegye 1646-ik évi tisztujitó közgyülésének előzményei és Nádasdy Ferenc. 5. Prédialisták voltak-e Meszlen nemesei. 6. Hasznos gazdálkodási tudnivalók a 16.-ik és 18.-ik századból.

Fol. Hung. 3222. Szerző: HETYÉSSY István Cím: Ujabb adatok Brodarics István püspökről és rokonságáról.

Fol. Hung. 3367. Szerző: HETYÉSSY István Cím: Vasmegye 1733. évi nemességi vizsgálati jegyzőkönyve.

 

 Kiegészítés (sorrend a feltöltés időrendje):

334. Nemescsó . Írottkő Natúrpark. http://www.naturpark.hu/naturpark/irottko-naturpark-telepuelesek/nemescso.html 

335. Vas megye földrajzi nevei. Szombathely, 1982. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. Nemescsó, 71-72.p

336. (Groh ….) Die römische Straßenstation von Nemescsó (Ungarn) (mit St ..Groh und Helga Sedlmayer)   ArchaologieOsterreichs22/2,20ííí ArchäoIogieÖsterreichs22/2 2.HaIbjahr2011. 60-63.

http://www.academia.edu/4209164/Die_r%C3%B6mische_Stra%C3%9Fenstation_von_Nemescs%C3%B3_Ungarn_mit_St._Groh_

 337. Groh, St. –P.Kiss – H.Sedlmayer: Die Stassenstation von Nemescso an der Bernsteistrasse. Acta Archaeologica Academiae Stientiarum Hungaricae. 61. 2010.401-424.

338.     Kiss Péter: A Borostyánkő út Aquileától Carnuntumig. Diplomamunka. Pécs, Egyetem, 2000,

339.    Zalka Cs.V.: Útállomások a Borostyánút mentén. Diplomamunka. Budapest, XXEgyetem, 2010.

340. Magyar Evangélikus Digitális Tár. Evangélikus Levéltári Források. Evangélikus Egyházközségi Jegyzőkönyvek. Nemescsó. http://library.hungaricana.hu/en/collection/edt_eol_evangelikus_egyhazkozsegi_jegyzokonyvek_nemescso/

 341.MERKLIN Tímea: Vasi asszonyok is dolgoznak a rekordméretű takarón. Vas Népe, 2015. 04.01. http://vaol.hu/hirek/vasi-asszonyok-is-dolgoznak-a-rekordmeretu-takaron-1689532

 342. KELEMEN Attila: Könyvek Nemescsóból - Így készítettek mesekönyvet a vasi kisközségben. Vas Népe, június 24. (Újraközlés: 2015. június 23.) http://vaol.hu/multidezo/konyvek-nemescsobol-igy-keszitettetek-mesekonyveket-a-vasi-kiskozsegben-1708355

 343. Nemescsó – Meszlen- Acsád – Kőszegdoroszló Társult Egyházközség http://www.nemescso-lutheran.hu/

http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/36-gyulekezettort

http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/43-nemescsoi-gyuelekezet-toertenete

http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/21-az-oltart-tortenete

 http://www.nemescso-lutheran.hu/site/hu/tarsgyulekezet/ gyuelekezet-toerteneti-verseny

 344. SZTRÓKAY Attila: Egy agrármérnök szakmai és civil pályája a XX. század második felében. Video-interjú. 2010. Időtartama 47 perc. http://www.emlekpontok.hu/hu/interjutar/egy-agrarmernoek-szakmai-es-civil-palyaja-a-xx-szazad-masodik-feleben

345.LAMBRECHT, Gizella: Nemescsó als Pflanzstatte des Halleschen Pietismus. p.35-42. A pietizmus hatása a nemescsói protestáns felekezet kialakulására valamint a község luteránus iskolájára, az elemi oktatásra és a latin nyelvet is tanító „gimnáziumra” az 1680-as évektől 1796-ig. In. Johann Heinrich Schulte (1687-1744) und seinezeit : Hallesches Symposium. Halle, 1987.

346. Katoliski koledar. (Izd. Janes Gregor, Franz Puncer, Janko Skraban) Murska Sobota, Pomurski tisk. 128 p. (Küzmics István 30-36., 119-120.p..)

347. Írottkő Natúrpark : Information Centre. Turinform. Szombathely, 2010. 24 p.

348. Írottkő Natúrpark kalauz. Kőszeg, Írottkő Natúrparkért Egyesület, 2012. 47 p.

349. Helyi érték. Vas megyei kalendárium. 2014. (Főszerk. Éles Krisztina.) Szombathely, Spatzer Kft. 2014. 161 p.

350. LAJOS Tiborné: A Chernel Kálmán Városi Könyvtár helyi és térségi szolgáltatásai. In. A Vas megyei könyvtárak értesítője, 2004. 34. évf. 3.sz. 36-40.p.

351. KEVEHÁZI László: A kőszegi gyülekezet szeretetszolgálata: gyülekezetünk történetéből IX. Szegletkő (a Kőszegi Evangélikus Egyházközség lapja) 5. évf. 2. sz. (2008 karácsony) 2-3.p.

352. Előadások Vas megye történetéről II. (Szerk. Tilcsik György.) Szombathely, Szignatúra Nyomda és Kiadó Kft. 1993. 383 p. (Vas megyei levéltári füzetek) (Péterfy Sándorról)

353. Sartoris Szabó János  http://nemescso.lutheran.hu/12/121

354.  A hónap régi könyve (Sartoris és társai Újtestamentum-fordítása)    http://silver.drk.hu/hu/honap-konyve?page=18

355.  A pietista vallásos irodalom  http://igazmagyarok.uw.hu/HU/02-irodalom/A-magyar-irodalom-tortenete/145.htm

356. ZOVÁNYI Jenő: Tájékozódás a Sartorius Jánosok között. Theologiai Szemle. 1940. 570-574. p.

357. SZERDAHELYI-BÁNÓ Irén: Nemescsó (A 2015.júl.4-i falunapról.) Kőszeg és Vidéke, 2015. (7.sz.) július 14. 14.p. http://www.koszeg.hu/pictures/koszeg/kev/kev_20150714_32.pdf

358. KISS János: Honlap Nemescsó múltjáról. Kőszeg és Vidéke, 2015. (7.sz.) július 14. 27. p. http://www.koszeg.hu/pictures/koszeg/kev/kev_20150714_32.pdf   

359. BALOGH Gyula: Vas Vármegye nemes családjai. Szombathely, Bertalanffy, 1894. 304 p.2. bőv. kiad. 1901. http://193.225.149.5/vdkweb/vm_nemescsalad/cimlap.html

 360. SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. 24. p. (9. p.)

361. SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1717 évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1939. 36 p./Vonatkozó rész 30. p.

362.   (SCHNEIDER Miklós): Vas vármegye 1754. évi nemesi összeírása. Kiad. Schneider Miklós. Bev. Horváth Kálmán.Szombathely, 1939. 95. p. (18-19. p.)

363 SCHNEIDER Miklós: Vas vármegye 1835. évi nemesi összeírása. Bev. Horváth Kálmán. Szombathely, 1937. 102. p. (26-27. p. , 66. p.

364. BAKÓ József: Feljebb a kaptafánál. (Önéletrajzi regény.) Bp. 1964.

365. Hívogató gondolatok Nemescsóból. http://www.evangelikus.hu/dunantuli-harangszo-2015-osz

 366. HERÉNYI István: Bulcsu nemzetség nyári szállása az Árpádok korában. Századok. 1971.2.sz    355 -386. p.

367. MAYER Tiborné: Helyben sült. (Beszámoló az új kenyér ünnepéről.) Kőszeg és Vidéke, 2015. szeptember 17. (9.sz.) 15. p.

368. Vas megye földrajzi nevei. Szombathely, 1982. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. Benne Nemescsóról: 71-72.p.

369.  BÁNÓ Ádám írásai az Evangélikus Népiskola c. havilap 1936-1940-es évfolyamaiban. Húsznál több írása jelent meg, egyenként 1-2 oldal terjedelműek.  (Illetve egy 1913-ban, még Badics Ádám néven.) Tételes leírásuk itt nem található meg, de a következő url segítségével előkereshetők:

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_eok_evangelikus_nepiskola  

                                             

370. BAUDICS Ildikó: Falunap Nemescsón. Kőszeg és Vidéke, XIII. évf. 13. sz. 2000. június 23. 1. p.

371. KEDVES Gyula: Török Ignác és a honvéd hadmérnökkar szervezése. Aetas, 2013.2. sz. 5-20. p. http://www.aetas.hu/2013-02.pdf

372. HAJAGOS József: Török Ignác tevékenysége Komárom védelmének megszervezésében. Aetas, 20113.2.sz 21-33. p. http://www.aetas.hu/2013-02.pd

373. CZEGLÉDI Noémi – SZŐKE Balázs: Hol született Török Ignác? Aetas, 2. sz. 136-142. p. http://www.aetas.hu/2013-02.pdf

374. HAJAGOS József: Török Ignác, a szabadságharc hadmérnök vértanúja. (Török Ignác szabadságharc alatti tevékenységéhez kapcsolódó okmánytár.) In. Egy küzdelmes év katonái. Mátrai tanulmányok. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1998. Mátra Múzeum. 125-195. p. http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HEVE_Mt_04_1998/#pg=126&layout=s

http://www.matramuzeum.hu/e107_files/public/docrep/1998./MEGY_HEVE_Mt_04_1998.pdf

 375. HAJAGOS József: Török Ignác, az elfelejtett várparancsnok. (In:) Magyarország legerősebb bástyája Komárom. Válogatás a Komáromi Napok történészkonferenciáinak előadásaiból 1993-2001. Szerk. Kiss Vendel. Komárom, 2003. 26. o.

376. BARANYAY Csaba: Gyalogosan is 109 km-ről. (Az artikuláris napról.) Kőszeg és Vidéke, XXVIII. évf. 10. sz. 2015. október 13. 29. p. http://www.koszeg.hu/pictures/koszeg/kev/kev_20151013_35.pdf

377. TERSZTYÁNSZKY  Krisztina: Nemescsóban emlékeztek őseikre az evangélikusok. 2015.09.27.

http://vaol.hu/nemescso/nemescsoban-emlekeztek-oseikre-az-evangelikusok-1728867

378. ILLISZ L. László: A megtartó hit útjain. Artikuláris napot tartottak Nemescsón.

http://evangelikus.hu/artikularis-nap-nemescso 

379. Kiss János:  Kávészünet a Baranyay lelkészházaspárral. Tradíció és nyitottság. Kőszeg és Vidéke, 2015. 12. sz. December. 6-7. p.

http://www.koszeg.hu/hu/aktualis/hirek/kaveszunet-a-baranyay-lelkeszhazasparral-10012.html

380. K(ámán) Z(oltán): Kőműves, várvédő és parancsnok. (Polák Norbert) Kőszeg és Vidéke, 2015. Különszám. November 28. 16. p.

 http://www.koszeg.hu/pictures/koszeg/kev/kev_20151128_37.pdf

 

381. Granasztóiné Győrffy Katalin: A nemescsói evangélikus templom szószékoltára. Magyar Műemlékvédelem 14.,Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség,2007. 87-97.p. (Az OMF kiadványa 14.)

http://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Evk_14_Magyarmu/?query=SZO%3D%28nemescs%C3%B3%29&pg=98#pg=98&layout=s&query=SZO%3D(nemescs%C3%B3)

 

 

 

Utószó (tematikus áttekintés)

A bibliográfia tételei között vezető helyen a Bakó Józsefhez kapcsolódó írások vannak. 63 írás foglalkozik a személyével, és a Feljebb a kaptafánál c. önéletrajzi regénye egyúttal a 20. század első három évtizedének településtörténetéhez is fontos adalékokat tartalmaz. Bánó Ádám nevéhez 9, Bánó Istvánéhoz 3, Aách Mihályhoz 6, Avar Kálmánhoz 1, Asbóth Jánoshoz 4, Baráth Pálhoz 1, Fábri Gergelyhez 2, Hetyéssy Istvánhoz7 3, Kiss Sándorhoz 3, Küzmic Istvánhoz 4, Péterfy Sándorhoz 33, Sartoris Jánoshoz 9, Török Ignáchoz 1 és a Weöres családhoz 5 írás kapcsolódik.

   A továbbiakban az egyes témák írásainak a számát tekintjük át. Általános írásokból 20-nál valamivel több van, adatokat, részinformációkat 30-nál több írás tartalmaz. Történeti jellegű írásból 12 van. Az alumneummal 6 írás foglalkozik, az evangélikus gyülekezettel és előzményeivel 28, a templommal 22, az iskolával 5, a művelődéssel is 5. Végül 10 írás szól a nemesi összeírásokról, 1 az őstelepről és 8 tételben van szó a római útállomásról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet