MENÜ

Nemescsó múltjából

Krónika (történeti kronológia) (kiegészítésre szorul)

 

1614   Az evangélikus templom kis harangjának készítési ideje (1765-ben újraöntve)

1650 Az evangélikus templom úrvacsora-terítőjének készítési éve

1681 A soproni országgyűlés Nemescsót a két Vas megyei artikuláris hely egyikeként nevezi meg.

1701 Az első bejegyzés az evangélikus anyakönyvbe, a Matriculá-ba

1776   A temető a templom mellől a mai helyére kerül

1713  Az evangélikus templom szószékoltárának készítési ideje

1784 Az evangélikus templom építési éve.

1876 A katolikus templom építésének éve.

1879 Az evangélikus templom tornyának építése

1896.xx.xx. Millenáris ünnepségek (cikk a hírlaprovat időrendjében).

1897.03.12. Hirdetmény az 1896. évi számadás közzétételéről.

1897.03.29. Jegyzőkönyv az 1896.évi számadásról tartott képviselőtestületi közgyűlésről.

1901.jún.7.  Emléktáblát helyeztek el Péterfy Sándor emlékére az iskola épületén, ahol először volt tanító 14 éves korában.

1907.05.26. Képviselőtestületi közgyűlés.

A névjegyzékben szereplők neve:Weöres István (az aláírás is Weöres István, vagyis a második szótagban e betű van. Ez bizonyító erejű a család nevének gyakori Weörös-ként való írásával szemben), id. Sztrókay Dániel, Zeberer Géza (vendéglős), Patzenhofer József (ismeretlen név, nincs aláírás), ifj. Sztrókay Dániel, Németh Dániel, Magyarósy Pál, Koltay Gyula, Németh Pál, Schrott Gyula, Neumeister János, Senye Lajos, Kajtár Lajos.

1925 Az evangélikus templom középső és nagy harangjának öntése.

1927.02.27. Bakó József költői bemutatkozása a szombathelyi Kulturpalotában (cikk a hírlaprovat időrendjében).

1928  Az új, egytantermes iskolaépület avatása.

1928.xx.18. Péterfy Sándor emléktáblájának avatása (cikk a hírlaprovat időrendjében).

1930.02,xx. A Nemescsói Önkéntes Tűzoltóegylet ünnepe (cikk a hírlaprovat időrendjében).

1937.xx.xx Népművelési nap.

1937.10.10. Az első világháború hőseinek emlékműve. Ünnepi avatás.

1950.xx.xx.  Földművesszövetkezeti közgyűlés.

1953 Termelőszövetkezet alakult (????), amely 1955-ben feloszlott.

1957  Autóbuszjárat indult Kőszegre (????-ben megszűnt, majd később újraindult).

1958.xx.xx. A falu villamosítása. Ünnepélyes avatás.

1959.xx.xx.  Iskolabővítés, a második tanterem átadása ???

1960  A termelőszövetkezet második(?) megalakulása.

1961  A termelőszövetkezet egyesül a pusztacsóival.

        A volt Weöres-kúria átalakításának kezdete.

1962.xx.xx. Járdaépítés (cikk van róla).

1964 május 1. A kultúrotthon ünnepélyes avatása.

1964.június 16. A Nemescsói Önkéntes Tűzoltóegyesület fennállásának 75. évfordulója.

1975  Tűzoltószertár építése, az iskolaépület korszerűsítése.

1986.augusztus 24. Emlékünnepély - Péterfy Sándor – Bakó József 

1992.június 26. A vízmű ünnepélyes avatása, átadása.

1993.október 1.  A „számítógépet az iskolának” akció megyei nyertesének járó számítógéprendszer ünnepélyes átadása.

1995. xx.xx. A Nemescsói Hírek első számának megjelenése.

2002.július 17. A gázhálózat ünnepélyes avatása, átadása.

2003.xx.xx.  Az újjáépített templom felszentelése.

2004.xx.xx.   Internetezési lehetőség a parókián (cikk).

2004.xx.xx.  Két hely képzőművész kiállítása a falunap keretében (cikk).

2008.xx.xx.    Bánó Ádám domborművének avatása a „nemes falvak” találkozóján(cikk).

2010.szept.1. Az alsó tagozat megszűnése.

2011.xx.xx.   Sartoris-nap a szeretetszolgálat rendezésében.

2011.xx.xx.    Baráth Pál lelkész emléktáblájának avatása.

 

 

 

 

Asztali nézet