MENÜ

Nemescsó múltjából

Üdvözlet az olvasónak!

(Jókívánság 2017-re a rovat alján.)

   Ez a honlap egy kis falu történetének  vázlatos bemutatását tartalmazza. A falu - Nemescsó - az ország nyugati határához közel, Kőszegtől 7 km-re, Szombathelytől 16 km-re található, de a két város közötti 87-es úttól és a vasúttól kissé északkeletre. Szerény jelene ellentétben áll gazdag történelmi múltjával, mert ez utóbbi az, ami egyedivé, különlegessé teszi. A múltból is elsősorban az a száz év jelentős, amelyben (1681-1781 között) a település Vas megye egyik artikuláris helye volt, vagyis a megyében Nemesdömölk mellett itt volt egyedül szabad az evangélikus hívők számára abban a száz évben a közös vallásgyakorlás. Ennek a máig tartó múltnak a tömör ismertetése tehát a honlap célja.

   Az egyes rovatok, vagyis a szöveget vagy képeket tartalmazó részek (a felső soron látható a rovatok neve - falutörténet, kislexikon, bibliográfia,  képek, híroldal, cikkek , Nemescsói Hírek -, s tartalmuk a szóra kattintva válik láthatóvá) folyamatosan fognak gyarapodni, feltöltődni.A szerkesztő reméli, azaz szeretné, ha ebben segítséget kapna. Vagyis örömmel vesz minden véleményt, javaslatot, sőt a honlapra szánt írásokat, képeket is. Ezeket a szerzők, a küldők megnevezésével helyezné el a nekik megfelelő rovatban. A honlap változásának eseményeiről és az elérhetőségről a hírrovatban tájékozódhatnak az érdeklődők. Az öt  szöveges oldal elkülönítését a tartalmuk eltérése, az elérésük könnyítése indokolja. A leghosszabb rész az első szöveges rovat lesz, a község történetének bemutatása. Külön rovatban található a terjedelmes bibliográfia, amelyben  a  betűrendbe szedett eddigi 358  írás (tanulmány illetve újságcikk)  adatai a további és mélyebben érdeklődőket kalauzolhatják. Természetesen ez a rovat is gyarapodhat még,  de a folytatásban a bibliográfiai tételek "érkezési sorrendben"  következnek.  A kislexikonban pedig elsősorban a faluhoz kötődő neves személyekről, fogalmakról olvashatunk.A szövegek többsége a honlap szerkesztőjétől származik, az ő megfogalmazása vagy átfogalmazása az adott források alapján. Az ettől eltérő szöveghelyek a szerző(k) személyének megnevezésével különülnek  el az alapszövegtől. A képrovatba  olyan képek fognak kerülni, amelyek nem szerepelnek a történeti szövegben. A cikkrovat pedig olyan írások helye, amelyek kiegészítik a történeti részt, s a rovat bevezetőjében vázolt tartalom jellemző rájuk.

   Végül szükséges megjegyezni, hogy ez a honlap határozott ideig, azaz egy éven át fog létezni. Hiszen a múltunk többnyire nem változik. Ez alatt az idő alatt a tartalma folyamatosan fog bővülni, azaz bővíthető, gyarapítható. Az utolsó két hónapban azonban, vagyis 2016 május-júniusban nem kerül fel rá újabb anyag. De nemcsak bővíthető az ide kerülő információhalmaz, hanem "el is vihető", azaz korlátozás nélkül, szabadon letölthető. Ezért is lesz az utolsó két hónap idején állandó a tartalma, hogy aki addig nem nézte végig, vagy nem mentett róla szöveget vagy képet, az abban az időszakban tehesse meg. Az egy év elteltével már csak azok maradnak meg bárki számára, amiket addig a számítógépébe mentett. A honlap létrehozója és szerkesztője reméli, hogy tevékenységével sikerül majd valamilyen érdeklődést kelteni a falu iránt, illetve sikerül új ismereteket közölni a faluhoz kötődő olvasókkal.

(A honlapszerkesztő-krónikás személyes megjegyzései. A falu, azaz az evangélikus gyülekezet múltjának fényes évszázadáról már gyermekkoromban értesültem. A hatvanas évek elején – felsős vagy középiskolás koromban – mutatta meg Bánó Ádám a féltve őrzött dokumentumokat. Talán azzal a rejtett szándékkal, hogy valamikor folytatója lehetnék az ő történetíró munkájának. De a sors elvezetett a megyéből, s évtizedeken át se módom, se indíttatásom nem volt arra, hogy szülőfalum történetével foglalkozzam. Aztán 15 éve Kiss Sándor részben el is végezte a feladatot. Az utóbbi években azonban – nyugdíjasként, könyvtáros és pedagógus múlttal – feladatként jelent meg előttem. Az, hogy amit és amíg lehet, elvégezzek, vagyis valamit törlesszek ebből az adósságból. Polák István.)

 2015.06.24.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zárszó

   Bevezetésként néhány idézet a honlapon most is látható beköszöntőből.

Ez a honlap egy kis falu történetének vázlatos bemutatását tartalmazza. … Az egyes rovatok, vagyis a szöveget vagy képeket tartalmazó részek (a felső soron látható a rovatok neve - falutörténet, kislexikon, bibliográfia, képek, híroldal, cikkek, Nemescsói Hírek -, s tartalmuk a szóra kattintva válik láthatóvá) folyamatosan fognak gyarapodni, feltöltődni. A szerkesztő reméli, azaz szeretné, ha ebben segítséget kapna. Vagyis örömmel vesz minden véleményt, javaslatot, sőt a honlapra szánt írásokat, képeket is. ….

Végül szükséges megjegyezni, hogy ez a honlap határozott ideig, azaz egy éven át fog létezni. Hiszen a múltunk többnyire nem változik. Ez alatt az idő alatt a tartalma folyamatosan fog bővülni, azaz bővíthető, gyarapítható. Az utolsó két hónapban azonban, vagyis 2016 május-júniusban nem kerül fel rá újabb anyag. …”

    Több megállapítást tehetünk hozzá a fenti idézetekhez. Elsőként azt, hogy nem érkezett semmilyen észrevétel és javaslat a honlap tartalmával és működtetésével kapcsolatban. Két részvevője volt csak a 2015 október elejére szervezett és a gyülekezeti házban lezajlott konzultációnak, és nem érkezett jelzés április végéig a honlap működtetésének átvételére sem. Ezért a továbbiakban – amíg a szervert üzemeltető cég ezt lehetővé teszi – „befagyott anyagként, zárványként” még látogatható lesz. De, ahogy a második idézet végén is olvasható, a továbbiakban semmilyen új anyag nem kerül rá. A hírrovat is lezáródik ezzel a közleménnyel, a látogatottság sem követhető a továbbiakban.

 

   A másik megállapítás a folytatásról szól. A honlap élete ugyan lezárult, egy évet élt, de lett egy „mellékterméke”., s most erről itt, a zárszóban számolok be. A honlap elhagyásával egyidőben eljuttatok ugyanis egy témadokumentációt a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárba (tartalmáról a következő bekezdés szól). Erről a tervemről február végén előzetesen tájékoztattam a helyi képviselőtestületet, a nekik írt ötödik hivatalos levélben. Ebben a hozzájárulásukat is kértem ahhoz, hogy a témadokumentációnak része lehessen a Nemescsói Hírek címen megjelent önkormányzati tájékoztató 1996-2014 közötti példányainak digitalizált változata. Választ nem kaptam, (ahogyan az előző négy levelemre sem), így sajnálatomra ennek a mintegy nyolcszáz oldalnyi értékes anyagnak a tanulmányozásához nem tudok az érdeklődők számára segítséget nyújtani a cd tartalmával. Pedig máig az a véleményem, hogy a közpénzen kiadott helyi lap köztulajdon,  tartalma részét képezi a község történetének, így a szabad hozzáférés minimum elvárható lenne. Azt javasolom az érdeklődőknek, hogy próbáljanak a helyben lakóktól segítséget kérni, illetve az eddigi példányok kb. fele az Országos Széchényi Könyvtárban helyben olvasható.

 

   A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban elhelyezésre kerülő egypéldányos témadokumentációról röviden. Tartalma körülbelül háromszorosa a honlapénak. Mintegy 195 oldalon tartalmazza - Kiss Sándor füzetének kiegészítésével, de még így is vázlatosan - a község történetét, s a további 116 oldalon a kislexikont, a kronológiai áttekintést és a 21 oldal terjedelmű települési bibliográfiát. A második részében 538 oldalas „szöveggyűjtemény” van, a bibliográfiában lévő fontosabb cikkek teljes szövegével. Harmadik részében pedig a képgyűjtemény, közel 340 kép, nyolc témacsoportra bontva. Bárki tehát, ha Nemescsó történetével komolyan akarna foglalkozni, elkezdheti ezzel a cd-dokumentációval. A rajta lévő bibliográfiával, majd a történeti összefoglalóval és a szöveggyűjtemény írásaival. Ezek nyomán javasolható pl. a megyei levéltár mintegy húsz iratfolyóméternyi anyagának a szisztematikus megismerése és bemutatása, értelmezése. A témadokumentáció május közepén jut el a Berzsenyi Dániel Könyvtárba, s a feldolgozási idő után lesz hozzáférhető.

   Végül mind a falu történetével ezután foglalkozni vágyóknak, mind a település valamennyi lakójának  sikeres jövőt kívánok.

2016.05.01.

Polák István

-------------------------------------------------

Zárszó utáni zárszó és jókívánságok 2017-re az új év első napján.

   A további folytatásról. A fenti, korábbi  megállapítás mindegyike ma is érvényes. S időközben felmerült a honlap alapító-szerkeszőjében az a kérdés, hogy jól szolgálja-e az ügyet - a faluról szóló információk terjesztésének, elérhetőségének az ügyét - ha holtában is megtartja a honlapot. (Személyes megjegyzés: több olyan honlapon jártam - ezek egyike pl. a kőszegi kistérségi honlap -, amelyek részben elavult információkat tartalmaztak, vagyis nem követték az idők változásait. Erről az a véleményem, hogy visszaélés a honlapra keresők érdeklődésével.) Ennek a dilemmának lett most az az eredménye, hogy közöljem: a honlap a jelenlegi tartalommal négy hónapon át, azaz 2017. május 1-jéig lesz látogatható. Magyarázata az a témadokumentáció, annak a léte és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban való elérhetősége, amely témadokumentáció tartalma kb. 250-300 %-kal több információt közöl a településről. Tehát május elseje után már csak a könyvtárban olvasható a honlap jelenlegi tartalma, s az a plusz 200 %. Ebből következően a honlap rovatai megszűnnek. Egyetlen rovat marad meg, a hírek rovata, hogy ott ugyanez olvasható legyen, vagyis az az egyetlen rovat már csak mint útjelző tábla fog létezni valameddig. Addig, amíg a honlapot szolgáló szerver ezt lehetővé teszi.

   Erre a 2017-es évre (és a további évekre) minden honlaplátogatónak jó egészséget, szerencsét és harmonikus mindennapokat kívánok.

Polák István

    ------------------------------

2017.03.18.   Zárszó utáni zárszó utáni zárszó

A szerkesztő a közelmúltban módosította a honlappal kapcsolatos elképzelését. Nem köti ugyanis ma semmilyen érdek (ahogyan kezdettől fogva se kötötte) sem a korábban jelzett megszüntetéshez, sem a jelenlegi formában való megtartáshoz.. Ezért – valamint a rá általában is jellemző demokratikus alapállás miatt (ne titkoljunk semmit, ami érdeklődésre tarthat számot, s ami ráadásul nem is titok) - a honlap további sorsát a múló időre és a modern technika szeszélyére bízza. Miért is változtatna tevőlegesen a jelenlegi állapoton. Vagyis ez a most meglévő tartalom még egy ideig a véletlenül vagy tudatosan a honlapra tévedő látogatók rendelkezésére áll. Áll. Talán addig, amíg a honlapot befogadó szolgáltató szervere ezt lehetővé teszi.

Polák István

 

 

 

Asztali nézet