MENÜ

Nemescsó múltjából

   Ebben a rovatban a honlap tartalmával kapcsolatos hírek fognak megjelenni. Tehát nem a település, hanem a honlap hírei. Elsősorban a tartalmi változások, a változások helye és tartalma,  mégpedig azért, hogy a viszonylag gyakrabban "idelátogatók" követni tudják  ezeket a változásokat, a többi rovat gyarapodását. De néha  felhívások, kérések vagy javaslatok is olvashatók lesznek. Ezért aztán   majd - remélhetően -  a rutinos érdeklődők ezt a rovatot mindig megnézik. Javaslatokat, véleményeket (bírálatokat is!), továbbá közlésre szánt írásokat és képeket (ez utóbbiakat JPEG formátumban) nagyon szívesen vár és fogad a honlapszerkesztő, a következő email-címen: polkistvn@yahoo.hu

 

 2017.11.19. A honlapszerkesztő üzenete a község lakóihoz.

Úgy alakult, hogy az utóbbi időben nem sikerült személyes formában reagálásra bírnom a település hivatalos vezetőit, ezért ezt a fórumot használom fel egy javaslat megfogalmazására. Egy ismerősömmel való levezés adta az ötletet. A község határában, a Kőszeg felé vezető út mentén, ott, ahol az ókori római út keresztezte ezt a mait, egy emléktáblát lehetne elhelyezni, rajta az útállomás elképzelt rajzát, s pár ismertető mondatot. S mellette egy egyautónyi parkolóhelyet. Ez beleférne a község éves költségvetésébe is, illetve pályázati vagy szponzori pénzből is megvalósítható. (P.I.)

 

2017.03.18.

A szerkesztő a közelmúltban módosította a honlappal kapcsolatos elképzelését. Nem köti ugyanis ma semmilyen érdek (ahogyan kezdettől fogva se kötötte) sem a korábban jelzett megszüntetéshez, sem a jelenlegi formában való megtartáshoz.. Ezért – valamint a rá általában is jellemző demokratikus alapállás miatt (ne titkoljunk semmit, ami érdeklődésre tarthat számot, s ami ráadásul nem is titok) - a honlap további sorsát a múló időre és a modern technika szeszélyére bízza. Miért is változtatna tevőlegesen a jelenlegi állapoton. Vagyis ez a most meglévő tartalom még egy ideig a véletlenül vagy tudatosan a honlapra tévedő látogatók rendelkezésére áll. Áll. Talán addig, amíg a honlapot befogadó szolgáltató szervere ezt lehetővé teszi.

Polák István

2017.01.01.

Zárszó utáni zárszó és jókívánságok 2017-re az új év első napján.

A további folytatásról. A lenti, korábbi  (2016 április végi) megállapítás mindegyike ma is érvényes. S időközben felmerült a honlap alapító-szerkesztőjében az a kérdés, hogy jól szolgálja-e az ügyet - a faluról szóló információk terjesztésének, elérhetőségének az ügyét - ha holtában is megtartja a honlapot. (Személyes megjegyzés: több olyan honlapon jártam - ezek egyike pl. a kőszegi kistérségi honlap -, amelyek részben elavult információkat tartalmaztak, vagyis nem követték az idők változásait. Erről az a véleményem, hogy visszaélés a honlapra keresők érdeklődésével.) Ennek a dilemmának lett most az az eredménye, hogy közöljem: a honlap a jelenlegi tartalommal négy hónapon át, azaz 2017. május 1-jéig lesz látogatható. Magyarázata az a témadokumentáció, annak a léte és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban  (a helyismereti gyűjteményben) való elérhetősége, amely témadokumentáció tartalma kb. 250-300 %-kal több információt közöl a településről. Tehát május elseje után már csak a könyvtárban olvasható a honlap jelenlegi tartalma, s az a plusz 200 %. Ebből következően a honlap rovatai megszűnnek. Egyetlen rovat marad meg,  jelen rovat azaz a hírek rovata, hogy itt ugyanez olvasható legyen, vagyis ez az egyetlen rovat már csak mint útjelző tábla fog létezni valameddig. Addig, amíg a honlapot szolgáló szerver ezt lehetővé teszi.

Erre a 2017-es évre (és a további évekre) minden honlaplátogatónak jó egészséget, szerencsét és harmonikus mindennapokat kívánok.

Polák István

 

 2016.04.30.

Zárszó

   Bevezetésként néhány idézet a honlapon most is látható beköszöntőből.

Ez a honlap egy kis falu történetének vázlatos bemutatását tartalmazza. … Az egyes rovatok, vagyis a szöveget vagy képeket tartalmazó részek (a felső soron látható a rovatok neve - falutörténet, kislexikon, bibliográfia, képek, híroldal, cikkek, Nemescsói Hírek -, s tartalmuk a szóra kattintva válik láthatóvá) folyamatosan fognak gyarapodni, feltöltődni. A szerkesztő reméli, azaz szeretné, ha ebben segítséget kapna. Vagyis örömmel vesz minden véleményt, javaslatot, sőt a honlapra szánt írásokat, képeket is. ….

Végül szükséges megjegyezni, hogy ez a honlap határozott ideig, azaz egy éven át fog létezni. Hiszen a múltunk többnyire nem változik. Ez alatt az idő alatt a tartalma folyamatosan fog bővülni, azaz bővíthető, gyarapítható. Az utolsó két hónapban azonban, vagyis 2016 május-júniusban nem kerül fel rá újabb anyag. …”

    Több megállapítást tehetünk hozzá a fenti idézetekhez. Elsőként azt, hogy nem érkezett semmilyen észrevétel és javaslat a honlap tartalmával és működtetésével kapcsolatban. Két részvevője volt csak a 2015 október elejére szervezett és a gyülekezeti házban lezajlott konzultációnak, és nem érkezett jelzés április végéig a honlap működtetésének átvételére sem. Ezért a továbbiakban – amíg a szervert üzemeltető cég ezt lehetővé teszi – „befagyott anyagként, zárványként” még látogatható lesz. De, ahogy a második idézet végén is olvasható, a továbbiakban semmilyen új anyag nem kerül rá. A hírrovat is lezáródik ezzel a közleménnyel, a látogatottság sem követhető a továbbiakban.

 

   A másik megállapítás a folytatásról szól. A honlap élete ugyan lezárult, egy évet élt, de lett egy „mellékterméke”., s most erről itt, a zárszóban számolok be. A honlap elhagyásával egyidőben eljuttatok ugyanis egy témadokumentációt a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárba (tartalmáról a következő bekezdés szól). Erről a tervemről február végén előzetesen tájékoztattam a helyi képviselőtestületet, a nekik írt ötödik hivatalos levélben. Ebben a hozzájárulásukat is kértem ahhoz, hogy a témadokumentációnak része lehessen a Nemescsói Hírek címen megjelent önkormányzati tájékoztató 1996-2014 közötti példányainak digitalizált változata. Választ nem kaptam, (ahogyan az előző négy levelemre sem), így sajnálatomra ennek a mintegy nyolcszáz oldalnyi értékes anyagnak a tanulmányozásához nem tudok az érdeklődők számára segítséget nyújtani a cd tartalmával. Pedig máig az a véleményem, hogy a közpénzen kiadott helyi lap köztulajdon,  tartalma részét képezi a község történetének, így a szabad hozzáférés minimum elvárható lenne. Azt javasolom az érdeklődőknek, hogy próbáljanak a helyben lakóktól segítséget kérni, illetve az eddigi példányok kb. fele az Országos Széchényi Könyvtárban helyben olvasható.

 

   A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban elhelyezésre kerülő egypéldányos témadokumentációról röviden. Tartalma körülbelül háromszorosa a honlapénak. Mintegy 195 oldalon tartalmazza - Kiss Sándor füzetének kiegészítésével, de még így is vázlatosan - a község történetét, s a további 116 oldalon a kislexikont, a kronológiai áttekintést és a 21 oldal terjedelmű települési bibliográfiát. A második részében 538 oldalas „szöveggyűjtemény” van, a bibliográfiában lévő fontosabb cikkek teljes szövegével. Harmadik részében pedig a képgyűjtemény, közel 340 kép, nyolc témacsoportra bontva. Bárki tehát, ha Nemescsó történetével komolyan akarna foglalkozni, elkezdheti ezzel a cd-dokumentációval. A rajta lévő bibliográfiával, majd a történeti összefoglalóval és a szöveggyűjtemény írásaival. Ezek nyomán javasolható pl. a megyei levéltár mintegy húsz iratfolyóméternyi anyagának a szisztematikus megismerése és bemutatása, értelmezése. A témadokumentáció május közepén jut el a Berzsenyi Dániel Könyvtárba, s a feldolgozási idő után lesz hozzáférhető.

   Végül mind a falu történetével ezután foglalkozni vágyóknak, mind a település valamennyi lakójának  sikeres jövőt kívánok.

Polák István

 

U.i.: Ez a zárszó megtalálható a kezdőoldal végén is.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.04.22.  Az elmúlt napok hozadékaként több ponton  bizonytalanná vált a történeti rész 332. fejezetének végén közölt lelkészi névsor hitelessége. Erről részletesebben a cikkek rovat legvégén  lehet tájékozódni.

 

 2016.04.17. Egy részletes ismertető tanulmány került a cikkek rovat elejére  a népszokásokról.  Összeállította: Polák Jolán.

 

2016.03.12. Újabb kis írás került a cikkek rovat végére.

 

2016.02.23.  Egy egészen különös tartalmú írás került a cikkek rovat végére. Talán a jövőre nézve is jelent némi feladatot.  Ezért aztán 02.24-én kibővült néhány záró bekezdéssel. Sőt, a bővülés folyamatosnak tűnhet, mert 02.26-án újabb kiegészítés került bele, az írás 2/3-a környékén.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

2016.02.18. Amint az talán ismert is, a Kőszeg és Vidéke c. havi lapban a közelmúltban beszélgetés volt olvasható, ami érinti Nemescsót is. Kiss János a Kávészünet c. sorozatában a kőszegi lelkész-házaspárral, Baranyay Csabával  és Baranyayné Rohn Erzsébettel  készített interjút. Itt azért is érdemes erre az írásra a figyelmet felhívnom, mert a beszélgetés bővített változata elolvasható online is, a következő url megnyitásával:

http://www.koszeg.hu/hu/aktualis/hirek/kaveszunet-a-baranyay-lelkeszhazasparral-10012.html

 

2016. 02.04.  A cikkek rovat végére került egy régi-új írás. A 12. számú cikk átdolgozott, bővített, tágabb keretbe ágyazott változata.

 

201601.15.  Egy kis írás került a cikkek rovat végére.

 

 2016.01.06. Korrekció a legutóbbi cikk tartalmához. Elírás következtében az írás vége felé Endrődy Szabolcs neve olvasható. A név helyesen: Endrődy Krisztán.

 

2015.12. 27.

Egy kiegészítés keletkezett a történeti szöveg 45. fejezetéhez. A cikkek rovat végén található. Egyúttal lehetőség kínálkozik egy kis mérleg elkészítésére is. Hiszen a napokban volt fél éve, hogy a honlap megképződött. A fél év során összesen 248 látogatás volt a honlapon. A látogatók száma ismeretlen, hiszen egy személy akár több tucatszor is megnyithatta a honlapot a fél év folyamán,  ránézhetett az egyes rovatokra. Összesen 1013 rovatnyitás volt, látogatásonként átlagosan 4. A letöltések száma pedig 102. Ezen idő alatt egyetlen hozzászólás sem érkezett a szerkesztőhöz. Nem kaptam választ a képviselőtestületnek írt leveleimre sem. (Ennek egyik következménye, hogy a mai napig a hat évvel ezelőtti helyzetet mutatja a neten a falu nevére elsőként megjelenő kistérségi honlap Nemescsóra vonatkozó része, s a mai napig tele van hibával a Wikipédia címszava, ami a második url-ként jelenik meg).   Talán éppen ezért hoztam létre most egy új rovatot, vendégoldal néven, ahol bárki a tágabb nyilvánosság számára fogalmazhatja meg bármilyen tartalmú véleményét, illő formai keretekben.

---------------------------------------------------------

2015.12.17.   Rövid áttekintés a 12. sz .cikkben Bánó Ádám azon írásairól, amik az Evangélikus Néptanító c. folyóiratban jelentek meg.

 2015.12.07.  Egy ismertetés került a cikkek rovat végére, 11. sorszám alatt.

2015.11.01.   Szerkesztői javaslat. Előfordulhat, hogy bizonyos számítógépeken nem lesz egyszerre látható a Nemescsói Hírek c. rovat teljes tartalma. Ez esetben először csak a cikkek címei jelennek meg, egy-egy sorban. Kisebb várakozási idő után a címek alatt láthatóvá válik a cikkek teljes szövege. Érdemes tehát ezt is megvárni.

------------------------------------------------------------

2015. 10. 28.  A 10. számú cikk a falunapok történetét foglalja össze.

 ----------------------------------------------------------

2015.10.27.  A Nemescsói Hírek c. rovat   bevezető szövege mostantól bővített változatban olvasható. A rovat hamarosan teljes terjedelmében fogja tartalmazni a pedagógus házaspár írásait.

------------------------------------------------------------

 

2015.10.25.  Egy megkésett hozzászólás olvasható egy 2001-es NH-cikkhez,  a cikkek rovat 9. sorszámú írásaként.

---------------------------------------------------------

 2015.10.22.   Mostantól egy kétrészes hibajegyzék található a cikkek rovat elején, amelyben a községról szóló két honlap (a kistérségi és a Wikipédia-címszó) hibáinak helyesbítése olvasható.

-------------------------------------------------------

2015.10.20. Még egy kis kiegészítés keletkezett, ezúttal  a 8. számú cikkhez, ami a falu közepén lévő patak nevével foglalkozik. A cikk végén lévő kiegészítés végén egy kér(d)és is olvasható.

------------------------------------------------------------------

2015.10.11.  Egy kiegészítés található a cikkkek rovatban, a Török Ignácról szóló írás végén. Folytatódik az  NH cikkeinek a feltöltése, eddig az első négy évfolyam számaiból kerültek be a Kendik-házaspár írásai.

 

 ---------------------------------------------------------------

 

2015.10.08.  Új cikk olvasható, dr. Hetyéssy Istvánról, a cikkek rovat végén.

A bibliográfia 369. tétele pedig több mint húsz írásra utal, amit Bánó Ádám írt az Evangélikus Népiskola 1936-1940-ben  megjelent számaiba.

-------------------------------------------------------------------------

2015.10.05.  Török Ignác személyének rövid bemutatása Vidos Géza könyve alapján, és október hatodika, azaz halálának 166. évfordulója, valamint születésének 220. évfordulója alkalmából. Az írás a cikkek rovat 7. sorszáma alatt található.

 

2015.10.04.  Két fejlemény: lezajlott a honlapról és a falutörténet további feldolgozásának lehetőségétől meghírdetett fórum, s ezzel együtt megnyílt valamilyen lehetőség a Nemescsói Hírek tartalmának részleges közlésére.

   Az előbbiről itt olvasható egy kis beszámoló, az utóbbiról pedig többet abban az új rovatban lehet megtudni, ami a Nemescsói Hírek címet viseli.

 

Rövid beszámoló a nyílt levélben meghirdetett fórumról.

   A felajánlott lehetőség részleges sikert hozott, mert összesen négy résztvevője volt: Kalincsák Balázsné Varga Katalin lelkész, Mayer Tiborné Pintér Irén (a helyi Tézsula Hagyományőrző Egyesület vezetője), Polák István (a honlap szerkesztője) és Mayer Tiborné unokája, akinek a nevét és az életkorát elfelejtettem megkérdezni.

   A felvetődött témák: egy pontosítás, ami az eddigi nyomtatott közlemények közül (Kiss Sándor falutörténete, a Wikipédia címszava, az evangélikus gyülekezet honlapja stb.) egyikben sem szerepelt, vagyis hogy az evangélikus templomot 1784-ben nem építették, hanem újjáépítették. Ez a korrekció, a négybetűs kiegészítés meg fog történni a honlap történeti rovatában is, s forrásként Mayer Tiborné szóbeli közlése fog szerepelni.

   A továbbiakban nem elsősorban a honlap jelenlegi és még várható tartalmáról volt szó, hanem inkább az evangélikus gyülekezet birtokában lévő kéziratos anyagról. Az anyag feldolgozásáról, a lehetséges nyomtatott kiadványok megalkotásáról, s többek között a nemrég megtörtént netes közzétételről. Ez utóbbi az Országgyűlési Könyvtárnak a Hungaricana nevet viselő internetes oldalán található, a közel hatmillió oldalnyi digitalizált nyomtatott és kéziratos anyag között, a következő url-en:

library.hungaricana.hu/en/collection/edt_eol_evangelikus_egyhazkozseg...

Home · Magyar Evangélikus Digitális Tár · Evangélikus Levéltári Források · Evangélikus Egyházközségi Jegyzőkönyvek; Nemescsó ...

 

   Egyetértettünk abban, hogy mind a gyülekezettörténeti, mind a tágabban vett településtörténeti adalékok kutatásához, megfogalmazásához és közzétételéhez segítséget adhat, a további kilenc hónapra megjelenési fórumot biztosíthat a honlap. Ám  mind a honlaphoz, mind a hosszabb távú falutörténeti kutatáshoz a tízen- és a huszonéves korosztályon belül lenne érdemes közreműködőket keresni és a cél számára megnyerni.

   Az érintett és érdekelt további személyek megjelenésének hiánya miatt a Nemescsói Hírek eddigi számainak felhasználásáról, egyes számok vagy egyes írások újraközléséről ezen a fórumon alig esett szó.

P.I.

 

2015.09.26. A következő, azaz a 6. sorszámú cikk a falu közepén lévő kis völgyben folyó patak név-változatait elemezgeti.

2015.09.23. Újabb cikk, azaz cikkismertető a cikkek-rovat végén, 5. sorszámon. Témája a település régmúltja, ami talán a honfoglalás koráig vezethető vissza.

----------------------------------------------------------------------------

 

2015.09.20.  A szeptember 27-i Artikuláris Nap várható eseményeiről olvashatnak az érdeklődők a cikkek rovat elején.

 -----------------------------------------------

2015.09.16.

Nyílt levél Nemescsó lakóihoz és minden holnaplátogatóhoz

Kedves Ismerősök és Ismeretlenek!

 

Lassan három hónapja lesz, hogy útjára indítottam ezt a honlapot. A levél olvasóinak nem kell ezt részleteznem, hiszen mind a Kőszeg és Vidéke beharangozójából, mind a honlap eddigi rovataiból pontos információjuk lehet erről. Levelem írását most két okból (illetve egy okból és két célból) tartom időszerűnek.

Az ok: eddig nem kaptam szinte semmilyen jelzést a honlap elindulásáról, tartalmáról, lehetőségeiről. Megadtam ugyan azt az email-címemet, amire leveleket vártam, eddig egyet se kaptam. S közvetett üzenetet se, pl. a faluban és a környékén élő testvéreimen keresztül. A napi látogatók számát naponta figyelem (csak a számukat, mert a kilétüket nem is akartam firtatni, ezért nem kell regisztrálni a honlapra belépőknek), és havonta összesítem. Ez is elmaradt kicsit az előzetes elképzelésemtől. Azt megértem, hogy az elmúlt nyár (a sokszor változó, szélsőséges időjárás) nem kedvezett a képernyő elé ülésnek, s amúgy sem lehetnek talán a földijeim nagy netkalandorok. Továbbá az indulási tartalomhoz képest azóta nem sok új jelent meg az egyes rovatokban. Ezért aztán az okokból már következik is az első célom, illetve reményem.

Azt remélem, hogy a levelet olvasók szóba hozzák a következő hetekben a honlapot a környezetükben élőknek. És ezt kérni is szeretném, a jövő érdekében. Azt, hogy beszéljenek róla kicsit egymás között. Például utazás közben, például a Tézsula Egyesület aktivistái, például az istentiszteletek, misék előtt-után, stb. Annál is inkább, mert ennek szeretném az előnyét élvezni, azaz a közösség érdekében felhasználni. Hiszen nemcsak beszélni lenne jó a honlapról, ott a kistérségben, szülőfalumban és környékén, hanem erről nekem valamilyen jelzést is adni. Azt kérem tehát első lépésben, hogy akinek olyan gondolata, véleménye, tapasztalata, bírálata lenne, amit velem meg is osztana, az legyen kedves ezt megtenni. Írjon pár sort, akár email-ben (erre a levélcímre: polkistvn@yahoo.hu ), akár postai levélben (8000 Székesfehérvár, Liptói u. 6.). Várom a véleményeket, javaslatokat, sőt a honlapra elhelyezhető szövegeket, képeket is.

A második célom pedig ezzel a levéllel, hogy egy személyes találkozó lehetőségét jelezzem. A találkozó október 3-án (szombaton) lehetséges, délután kettő órától, az evangélikus gyülekezeti házban. Aki tehát szóban mondaná el a véleményét, illetve csak találkozna velem, az ott és akkor tudja megtenni.

Azonban ennek a találkozónak (konzultációnak) konkrétabb célja is lenne. Azt szeretném ugyanis, hogy a Nemescsói Hírek eddigi számaiban megjelent írásokból is legyen olvasható minél több a honlapon, annak egy új rovatában. Én ennek az önkormányzati tájékoztatónak csak néhány számát ismerem, de ennek alapján is az a véleményem, hogy nemcsak helyi vagy megyei, de országos viszonylatban is értékes dolog. Elismerésre méltó az elindítása és folyamatos megjelentetése, és valószínűleg értékes az egész eddigi tartalma. Részévé vált a település történetének. Úgy tudom, hogy vannak olyan családok, ahol össze is gyűjtötték az eddigi példányokat. Ez azonban – szerintem – a jövő szempontjából nem egészen elegendő. A húsz év anyaga, a mintegy 500-600 oldal olyan kincs lehet a jövő évtizedek falulakói és a Nemescsó iránt érdeklődők számára, amit meg kell menteni az enyészettől. Ennek egyik lehetősége lenne, ha bekerülne a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár helyismereti gyűjteményébe. A friss példányok is, s a régi számoknak az a része is, ami a múltbeli fontos eseményekről szól, ami a község életének egy-egy mozzanatát mutatja meg. Van ott már jó néhány „társa”, pl. Vas megye városainak újságjai, több község hasonló kiadványa, üzemi és diáklapok.

A megőrzés első lépése lehetne tehát az, hogy azok, akik bármit írtak az 1995-ös indulás óta a Nemescsói Hírek-be, s hozzájárulnak a honlapon való újraközléséhez, azok ezt nekem jelezzék. Tiszteletben fogom tartani a szerzői jogokat, tehát csak az az írás jelenne meg újból, amit a szerző megenged. Legszívesebben a teljes számok anyagát közölném a honlapon – ahogyan ezt pl. a Kőszeg és Vidéke teszi, úgy, hogy a friss számok is láthatók, évekre visszamenőleg az interneten -, ehhez a jelenlegi kiadó, azaz a képviselőtestület hozzájárulására lenne szükségem. Örülnék ennek a hozzájárulásnak. Írásonként közölve azonban elegendő a szöveget megíró személyek engedélye. Ezért aztán külön kérem azokat, akik a nevüket adták az egykori megjelenéshez, hogy most – ha tudnak – jöjjenek el okt.3-án a találkozóra és ott beszéljük meg ezt az újraközlést. Illetve, ha nem tudnak eljönni, akkor írjanak, üzenjenek róla nekem. Az is nagyon jó lenne, ha minél több példányt kapnék (tőlük vagy bárkitől) a régi számokból. A megbeszélésen az odavitt példányokban lévő, megjelentetésre szánt cikkeket „digitalizálnám”, azaz lefényképezném, tehát még csak kölcsön se kellene kérnem azokat a példányokat. Tágabban véve pedig az a kérésem minden lakóhoz, hogy őrizze a jelent a Nemescsói Hírek példányainak az eltevésével is, hiszen ebből a jelenből hamarosan már múlt lesz. S talán izgalommal olvasnánk most bármit pl. a 60-as és 70-es évek mindennapjairól, ha lehetett volna akkor ilyen faluújság. Feltételezem, hogy ugyanilyen izgalommal olvasnák-olvassák majd pár évtized múltán a mostani vagy az elmúlt évek eseményeiről szóló számokat a ma még gyerekek, vagy a még meg se születettek, illetve bárki.

Szeretném, ha a törekvéseimet – a honlap létrehozását és minél tartalmasabbá tételét, Nemescsó történetének további feldolgozását – pozitívan fogadnák, abban közreműködnének, s ennek a levelemnek is kedvező következményei lennének.

Üdvözlettel: Polák István

 

 ------------------------------------------------

 

 2015.09.11.  Új rovat nyílt, krónika néven, amiben a fontosabb események időrendben jeleníthetők meg.

2015.09.07.  Egy újabb összesítés került a cikkek rovatba, ezúttal a nemesi összeírásokról. S a bibliográfia is hosszabb lett néhány tétellel.

 

2015.08.18.  Elkészült egy tömör áttekintés Nemescsó nevezetes személyiségeiről, ugyancsak a cikkek rovatban található.

 

2015.08.17. Egy kis hír rolvasható a cikkek rovatban arról, hogyan ápolja Török Ignác emlékét a nevét viselő gödöllői gimnázium.

 

2015.07.24. Egy hónap telt el azóta, hogy az elindított honlap látogatottsága mérhető. Az nem látszik, hogy személy szerint ki a látogató, de ezen felül több dolog igen. Pl. a napi látogatások száma, a megtekintett rovatok száma és a letöltések száma. Sőt, az is, hogy a látogató mely országban él. Ennek megfelelően most itt látható az elmúlt 30 nap néhány adata. 85 látogatás történt a honlapon ez idő alatt. Lehet, hogy a látogatók személyét illetően ez a szám kisebb lenne, ha voltak visszatérő honlap-nézők. A 85 látogatáshoz 278 rovatnyitás tartozik, vagyis átlagosan látogatásonként kicsit több, mint három. Ez is arra utal, hogy vannak visszatérő honlaplátogatók hiszen aki pl. másodszor nézi a lapot, az valószínűleg ezzel a rovattal, a híroldallal  kezdi, cs utána már csak oda megy, ahol változás van. Történt ez idő alatt 69 letöltés is, ami kevezebb, mint a látogatások száma.

   Két érdekességet érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy a 85 látogatásból csak 60 a hazai, 25 az USA-ból van. Vagyis a látogatások 30 %-a. Ez egy rejtély. Hogyan és kik (és miért) jutottak el az első hónapban a falutörténeti honlaphoz? A másik érdekesség a Kőszeg és Vidéke kis cikkének a hatása. Három napig tartott, mint minden rendes csoda. Ezalatt volt 25 látogatás, az összes 85-ből. S itt jobb a hazai arány, vagyis 21 - 4 (82 %  - 18 %). S még annyit, hogy az egy év alatt folyamatosan figyelhető lesz a látogatottság alakulása. Itt a hírrovat alján augusztus elejetől  láthatók a  havi és az összesített adatok.

2015.07.19. Kiegészítések találhatók a főszövegben és a kislexikonban az alumneumi időkhöz, ezen belül konkrétan  Szakonyi József valamint Varga Jónos személyéhez. Utóbbi személyről  érdemes megjegyezni, hogy Nemescsóból Sopronba visszakerülve egyik első tanítója lett Berzsenyi Dánielnek.

S egy zárójeles bekezdés is került a beköszöntő rovat végére.

 2015.07.14.  Új rovat nyílt "cikkek" néven, amelynek a tartalma két irányból is gyarapodhat. Erről a rovat  bevezetőjében is olvashat a honlap látogatója. Vagyis oda kerül majd  minden új  írás, amit bárki küldene a honlap szerkesztőjének,  ha az írás beleillik a honlap tartalmába, vagyis kapcsolódik Nemescsó térténelméhez, történetéhez. Másrészt beszámolók kerülhetnek oda olyan - már megjelent -  írásokról, amiknek az elolvasása nehézségbe kerülhet, vagy amelyeknek a tartalmi ismertetése gazdagíthatja a honlap látogatóinak a faluról alkotott képét. Az első ismertetés egy 36 évvel ezelőtti kiadvány négy tanulmányának a tartalmát foglalja össze. Az első kettő közvetetten, a harmadik és a negyedik pedig közvetlenül Nemescsóról szól.

 

2015.07.05. Újabb tételek kerültek a bibliográfia rovat végére. S egy címszóval gyarapodott a kislexikon. Pár mondatos ismertetéssel a Kőszeg és Vidéke c. lapról, amiben több mint harminc írás jelent meg eddig Nemescsóról. A lap első évtizedeinek számai és a legújabb lapszámok számítógépen is olvashatók, ennek az elérési útja is a címszóban van.

 

2015.06.28.   Amint az köztudott, a település történetében jelentős szerepe volt és van az evangélikus egyházközségnek. Ennek iratanyaga (az iratok többsége, vagy a teljes iratállomány?) digitalizált változatban megismerhető a következő url-en:

http://library.hungaricana.hu/en/collection/edt_eol_evangelikus_egyhazkozsegi_jegyzokonyvek_nemescso/

Ez a leírás (elérhetőség) a bibliográfiában is megtalálható, a 340. sorszámon. A tartalomjegyzéke pedig részletesebben a falutörténet rovatában látható, az artikuláris helyről szóló részben.

A bibliográfia címei kilenc másik tétellel gyarapodtak. Ezek egy része a római útállomáshoz kapcsolódnak , másik része a vaol (azaz a Vas Népe online) utóbbi írásaira utalnak, s talán a legfontosabb azok az url-ek, amelyek mind az evangélikus egyházközösség honlapjára vezetnek, ahol a gyülekezet történetéről és mai életéről található gazdag információgyűjtemény.

 

2015.06.25.  A honlap látogatottsága június 24-étől kezdve követhetővé vált. A látogatók kiléte, személye természetesen  nem azonosítható, ez nem is volt a szerkesztő szándéka. Hiszen nem szükséges regisztráció egyik rovat megnyitásához sem. Három adat látható napi szinten: a látogatások száma, a rovatnyitások száma és az esetleges letöltések száma. (Minden látogatás külön eseménynek számít, akkor is, ha napon belül megismétlődik.) Itt, a hírrovat alján havonta látható lesz majd a három adat és az összesítés.

     Továbbá a falutörténet rovat legvégén mától olvasható egy kis összefoglaló Bakó József önéletrajzi művéről, azaz a Feljebb a kaptafánál c., 1964-ben megjelent regényről.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

A honlap látogatottsági statisztikája (a látogatások zárójeles adata a magyarországi):

             hónap            látogatások    rovatnyitások   letötések

2015.     06.24-07.31.              89 (64)                 365                              70

               08.01-08-31.             24  (22)                 104                              13

               09.01-09.30.             43  (41)                 213                               14

               10.01-10.31.               43  (40)                202                                0

               11.01-11.30.                22  (17)                   75                                 5

               12.01-12.31.                30 (24)                   61                                 0

2016.     01.01-01.31.                41 (38)                 109                                2    

               02.01-02.29.              58 (54)                 203                              35

               03.01-03.31.               57(51)                   150                                4

               04.01-04.30.              65(51)                  358                                4

               05.01-05.31.               73(68)                  362                              49

               06.01-06.23.              47(39)                  179                                 8

 Összesen:                               592 (478)             2352                            204

 

 

Asztali nézet